2019-07-23

Secits omförhandlar finansieringsavtal

Secits Holding AB har efter en av Secits begärd omförhandling ingått ett nytt låneavtal med Formue Nord, som ersätter det befintliga avtalet om konvertibelfinansiering med villkor som är mer fördelaktiga för Secits och dess aktieägare, enligt ett pressmeddelande från företaget.

Under den befintliga konvertibelfinansieringen har Secits ett kvarvarande låneutrymme om tre miljoner kronor, och skulle Secits utnyttja det utrymmet har Formue Nord rätt att konvertera lånebeloppet till aktier enligt de villkor som tidigare har offentliggjorts, om inte Secits väljer att istället återbetala lånebeloppet uppräknat med tio procent. Det nya avtalet innebär i sammanfattning att Secits inte utnyttjar detta kvarvarande låneutrymme under den befintliga konvertibelfinansieringen, utan istället tar upp ett lån hos Formue Nord om fyra miljoner kronor som förfaller till betalning den 31 juli 2020 och löper med en årlig ränta om 12 procent. Vidare har Formue Nord rätt till en uppläggningsavgift om fem procent av lånebeloppet. Lånet har beviljats utan att Secits ställt någon säkerhet.

Om Secits inte återbetalar lånet på förfallodagen, har Formue Nord bl.a. rätt att begära att lånet konverteras till aktier med motsvarande konverteringsbestämmelser som gäller för den befintliga konvertibelfinansieringen, med rätt för Formue Nord att få konverteringen genomförd under en 90-dagarsperiod. Skulle så ske har också Formue Nord också rätt att erhålla teckningsoptioner på motsvarande sätt och med i huvudsak motsvarande villkor som gäller under den befintliga konvertibelfinansieringen.

Formue Nord har även rätt att begära konvertering av lånet till aktier om lånebeloppet skulle komma att överstiga 20 procent av Secits marknadsvärde.

Stefan Wilhelmson, styrelseordförande för Secits menar att denna konstruktiva omförhandling med Formue Nord ger Secits rörelsefinansiering som möjliggör nödvändiga investeringar, amorteringar av banklån med mera utan att behöva utnyttja kvarvarande utrymme om tre miljoner kronor under den befintliga konvertibelfinansieringen.

– Vi skapar genom omförhandlingen utrymme för att det pågående effektiviseringsprogrammet och övriga pågående ansträngningar ska få effekt, säger han.

– Vår absoluta målsättning är att lånet därefter ska kunna återbetalas kontant, och därmed utan utspädning för aktieägarna, förklarar Stefan Wilhelmson vidsre.

Formue Nord har idag, till följd av Secits tidigare utnyttjande av konvertibelfinansieringen, utestående konvertibler om 2,4 miljoner kronor som ännu ej konverterats till aktier. Dessa utestående konvertibler påverkas inte av det ingångna nya avtalet.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng