2019-05-27

Secits kameraleveranser säkrare mot dataintrång

På inrådan av Secits har Fortinet utvecklat en funktion för skydd mot avancerade hot i form av dataintrång. Funktionen är nu implementerad i Fortinets switchsortiment. Funktionen innebär att Secits kameraleveranser blir än mer säker mot möjligt dataintrång.

Den nya funktionaliteten medför att varje enskild port i switcharna har möjlighet att med automatik stängas ned om nätverkskabeln från kameran dras ut. Detta för att kunna skydda kundens nätverk mot exempelvis det som inom IT-säkerhet kallas 'spoofing'.

Lösningen kommer implementeras som standard på en av nordens största banker, det finns ett stort intresse av denna funktion från flera kunder inom finanssektorn. Efterfrågan från kunder inom offentlig sektor som polis och myndigheter med högriskprofil gällande skydd mot dataintrång ser mycket positivt på denna nyutvecklade funktion. Dataintrång är ett allvarligt hot mot verksamheter inom såväl privat som offentlig sektor. Flera större händelser har inträffat i landet nyligen vilket ökat behovet hos många aktörer att se över sina nätverkslösningar.

Företag inom handeln som idag har avancerade nätverkslösningar gällande verksamhetskritisk IT-kommunikation i sina butiksnät har efterfrågat denna funktion att införa som en standard i sina nätverkslösningar. Secits har idag många kamerainstallationer hos kunder inom handeln, myndigheter och banker. Gemensamt för dessa kunder är att de har mycket högt ställt krav på säkerhet där denna funktion på ett kostnadseffektivt sätt motsvarar dessa krav.

– Vi på Fortinet har samarbetat framgångsrikt med Secits under en lång tid. Secits hade identifierat en funktion som deras slutkunder efterfrågade varpå vi tillsammans med Secits utvecklade den önskade funktionen säger Oskar Henriksson på Fortinet, som menar att Secits idag kan presentera kompletta säkerhetslösningar i yttersta framkant när det gäller teknik och säker funktion.

Per Holmgren, vice VD på Secits, instämmer.

– Vi är väldigt stolta över att tillsammans med Fortinet utvecklat denna funktion som möjliggör säkrare kamerasystem hos våra kunder. Lösningen kommer förutom att vara en standardfunktion i våra högriskprojekt även erbjudas till samtliga av våra kunder. Detta stärker vårt erbjudande som en professionell IT-säkerhetsintegratör, säger han.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan