2020-08-28

Secits hårt drabbat av pandemin

Secits delårsrapport för perioden april-juni 2020 vittnar om hur hårt pandemin slagit mot verksamheten. 

– Coronakrisen resulterade i att vi fick ett betydande omsättningstapp där intäkterna sjönk till 5,9 miljoner kronor från 11,6 miljoner kronor under andra kvartalet i fjol, konstaterar Jens Wingren,VD för Secits, som samtidigt förklarar att pandemins iInverkan på resultatet blev beroende påi korttidspermittering av de flesta anställda och därigenom lägre lönekostnader.

För andra kvartalet 2020 minskade intäkterna från 11,5 miljoner kronor  , motsvarande period 2019 till knappt 6 miljoner kronor.  Det negativa EBITDA-resultatet landade på drygt - 3 miljoner kronor,  att jämföra med närmare - 1,6 miljoner kronor andra kvartalet 2019.. Resultatet per aktie var -0,37 (-0,20) kronor med kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till nära 1,3 miljoner kronor  jämföra med -431.000 kronor 2019.

Ser man till första halvåret har intäkterna minskat från 22,4 miljoner kronor 2019 till 14,6 miljoner 2020.  EBITDA-resultatet för perioden är dock något bättre, men fortfarande negativt:l - 4, 042 miljoner  under 2020 kronor mot -4,166 miljoner kronor 2019. Resultatet per aktie landade på -0,53 kronor  (-0,67) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 211.000 kronor (-2 655 Tkr)

Bland väsentliga händelser under kvartalet räknas bland annat den nyemission om 7,5 miljoner kronor som är gjord till långsiktiga investerare

I en kommentar till delårsrapporten framhåller Jens Wingren, Secits VD den svaga finansiella utvecklingen under andra kvartalet och det omsättningstapp som covid-19 orsakat. Han förklarar också beslutet om korttidspermitteringar att man under rådande pandemi hade svårigheter att få besöka kunder och genomföra installationer, vilket han menar fått en direkt effekt på bolagets löpande intäkter. Men Wingren betonar också förändringsarbetet i koncernen, inte minst när det gäller affärsmodellen..

– Vi nyttjade kvartalet till att fortsätta stöpa om Secits. Vi avser att växla över till en renodlad Saas-modell där kunderna abonnerar på tjänster för bevakning, i stället för att som idag köpa en utrustning, kommenterar han.

Ett annat fokusområde i förändringsarbetet är att byta inriktning på vertikalmarknader.

– Målet är att skapa tillväxt genom att etablera en tydlig position som specialistleverantör till kunder inom sektorerna fastigheter, industri och persontrafik utöver dagens plattform inom bank, myndigheter och dagligvaruhandeln, säger Jens Wingren som också betonar att bolagets spetskunnande inom kameraövervakning medför möjligheter att  leverera och paketera högkvalitativa tjänster med god drifts-och IT-säkerhet.

– Vi paketerar nu dessa tydligare för kunderna och erbjuder dem mer av vår kunskap och ett starkare serviceinnehåll. Med den nya strategin har vi goda förutsättningar att öka tempot i bolaget.

Jens Wingren hävdar att marknaden för trygghetskameror växer med 10-15 procent per år och att teknikutvecklingen gör kamera-och sensorövervakning intressant på allt fler platser där det finns många människor eller stora värden.

– Kameror och sensorer används inte enbart för att skapa trygghet och förebygga brott utan även att förbättra effektiviteten och sänka kostnader i olika typer av verksamheter.

Secits  har avslutat all korttidspermittering per den 1 juli och samtliga medarbetare har nu återgått till normal arbetstid efter semestrar.

– Beslutet är fattat mot bakgrund av att våra större kunder återigen tillåter installationer i en större omfattning. Vi förväntar oss en höst med förbättrade resultat jämfört med årets första sex månader, främst på EBITDA-nivå, säger Jens Wingren.

– Parallellt fortsätter bolagets verksamhetsutveckling som tack vare vårens riktade emission också intensifieras. Vi kommer under hösten att börja förstärka organisationen, se över kundanskaffnings-modeller, interna processer och paketeringen av våra tjänster för att ge bolaget goda förutsättningar för framtida tillväxt inom tidigare kommunicerade affärsområden, säger Jens Wingren avslutningsvis.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng