2020-10-29

Secits har sålt teckningsoptioner för 3,7 miljoner kronor

Secits Holding AB har sålt 1,5 miljoner teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 för sammanlagt 3,7 miljoner kronor. Medlen ska användas för att stärka bolaget i den pågående omvandlingen samt för att driva tillväxten i de nya abonnemangstjänsterna.

Från den 21 oktober till den 27 oktober 2020 har Secits genom Mangold Fondkommissions ABs försorg sålt 1,461,300 teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 (ISIN SE0012012110) för sammanlagt 3,727,500 kronor och för lägst 2,50 kronor och högst 2,80 per teckningsoption. Försäljningen genomfördes på Nasdaq First North Growth Market.

Secits återstående innehav av teckningsoptioner av serie TO1 2018/2013 uppgår till 817,612. Totalt har bolaget utfärdat 5,0 miljoner teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 vilka vid full konvertering till kurs 2,15 kronor kan inbringa sammanlagt 10,75 miljoner kronor.

– Medlen från försäljningen och en framtida konvertering till aktier vill vi använda för att driva tillväxt för bolagets abonnemangstjänster och snabba upp omvandlingen av Secits till ett IT-drivet tjänsteföretag, säger VD Jens Wingren.

Våren 2020 antog Secits en ny strategi som vilar på tre hörnstenar - tillväxt genom egen utveckling och förvärv, tydlig paketering av bolagets olika produkterbjudande och slutligen genom att leverera tjänster i abonnemangsform.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng