2018-04-05

SBSC på Sverigeturné om upphandling

Under våren deltar Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering, SBSC på Upphandling24:s Sverigeturné för att träffa 500-600 inköpare och upphandlare.

– SBSC arbetar målinriktat med att på olika sätt framhäva nyttan med certifiering till olika kravställare och beslutsfattare, säger Mattias Nettarp på SBSC.

För SBSC är det ständigt aktuellt att sprida kunskap om nyttan med certifiering och hur certifiering kan användas som verktyg. Nya lagen om offentlig upphandling (nya LOU) har bl.a. förändrats i formulering i hur man kan ställa krav på märkning och på tredjepartscertifiering vid strategiska inköp och upphandlingar.

-Vi ger certifierade leverantörer ett ökat mervärde genom att sprida information och kunskap till offentliga inköpare och upphandlare. Genom påverkan och utifrån aktuell utveckling inspirerar vi offentlig sektor till att kvalitet ska gå före pris, säger Mattias Nettarp.

Under Sverigeturnén kommer SBSC hålla presentationer och runda bord-samtal på elva orter tillsammans med bland andra SKL Kommentus, Svenskt Näringsliv och Upphandlingsmyndigheten.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng