2018-08-23

Säkerhetsbranschen tillstyrker Nokas förvärv av Avarn

Säkerhetsbranschens ordförande.Björn Eriksson menar att Nokas förvärv av Avarn är ett naturligt led i en pågående strukturomvandling där samspelet mellan teknik och bemannade tjänster spelar en viktig roll.

Konkurrensverket utreder Nokas AS anmälan om förvärv av Avarn Security Holding AS. Som en del av koncentrationsprövningen har konkurrensverket tillkallat Säkerhetsbranschen för att utifrån sin branschexpertis ge sin syn på förvärvet och bidra med viktig information som kan ligga till grund för Konkurrensverket beslut.
En delegation från Säkerhetsbranschen har biträtt Konkurrensverkets utredning utifrån de huvudsakliga verksamhetsområdena:

• Bemannade bevakningstjänster

• Larmcentralstjänster

• Installation av tekniska säkerhetssystem

• Underhåll av tekniska säkerhetssystem

De olika verksamhetsområdena har genomlysts ur såväl ett mikro- som makroperspektiv. Fokus har legat på om och i så fall hur konkurrensen påverkas i branschen med anledning av förvärvet.

Säkerhetsbranschen gör bedömningen att förvärvet inte kommer få några branschnegativa konsekvenser och heller inte inverka menligt för konkurrensen i branschen utan tvärtom kan bidra till en vitalisering.

– Som före detta rikspolischef och landshövding är jag van vid att strukturomvandlingar går med obruten kraft. I framtiden kommer samspelet mellan teknik och bevakning att bli en ödesfråga inom säkerhetsbranschen, allra helst mot bakgrund av att branschen också utvecklas mot informations- och IT-säkerhet, kommenterar Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen.

– Nokas förvärv av Avarn, som vi nu har tillstyrkt, kan här vara såväl en viktig pusselbit som en naturlig utveckling i denna riktning, säger han avslutningsvis.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan