2019-02-25

Säker kommunikation för 30 miljoner – stor exportorder till Dualtech IT

Exportordern till Schweiz är Dualtechs största enskilda affär, konstaterar entreprenörerna Johan Holmström (affärsområdeschef) och Anders Johansson (VD).

Göteborgsföretaget Dualtech IT har valts ut som leverantör av larmsändare till TUS Net i Schweiz, ett rikstäckande nät för säker och övervakad kommunikation av larm från brandlarm- och inbrottslarmsystem till larmcentraler runt om i alplandet.

Beställare är Telekommunikation und Sicherheit (TUS) vars huvuduppgift är att förse sina ägare Siemens och Securiton med lösningar för säker larmkommunikation.

Första lagda ordern till DualtechIT är på närmare 30 miljoner kronor.

Först avsett för Sverige

Processen fram till ordern har varit lång. Det började med att den schweiziska brandlarmtillverkaren Securiton för några år sedan ingick partnerskap med svenska Elektroskandia.

– Som produktleverantör till Elektroskandia ombads vi att delta i ett gemensamt integrationsprojekt för att anpassa vår produkt Dalm5000 så att den i Sverige skulle kunna agera sändare för och fjärraccesspunkt till Securitons brandlarmssystem, säger Anders Johansson, VD för Dualtech IT.

Enkel programmering lockade schweizarna

I samband med integrationarbetet kom frågan upp om ett eventuellt behov av liknande lösningar fanns i Schweiz. Den diskussionen ledde till ett möte med ledningen för flera av de bolag som ingår i den marknadsdominerande företagsgruppen Swiss Securitas Group, där Securiton ingår.

I Swiss Securitas Group ingår även företaget Telekommunikation und Sicherheit (TUS) som därmed blev den logiska diskussionspartnern för Dualtech IT angående ett samarbete för den schweiziska marknaden.

– Vid vårt första möte hade man två externa leverantörer av larmsändare för anslutning till TUSNet men var öppen för en diskussion runt Dualtechs produkter i Dalm-serien, inte minst på grund av vår lösning Easywebmanager för enkel programmering och driftsättning av våra system.

Plattform för att klara 4G

Ett problem var dock att Dalm-serien baserades på 2G- och 3G-teknik, då den dominerande telekomoperatören i Schweiz – Swisscom ­ – aviserat nedläggning av 2G-nätet under 2021. Därmed fanns behov av en lösning med stöd för 4G och med fallback till 3G, vilket ledde till att ett gemensamt utvecklingsprojekt startades 2016.

– Vi åtog oss att designa och utveckla en helt ny plattform åt TUS, helt enligt deras önskemål och specifikationer, en enhet med stöd för flera parallella VPN-uppkopplingar och med kommunikation både via fasta TUSNet och med backup via 4G, 3G och 2G.

– Vårt gemensamma mål var att ha en lösning färdig inför det stora utbytesprojekt som skulle ta sin början slutet av 2018 då ett mycket stort antal 2G-baserade larmsändare måste bytas ut runt om i Schweiz, berättar Anders Johansson.

30 miljoner för leveransstart

Efter att under de två senaste åren ha arbetat tätt tillsammans med utveckling, provning och certifiering nådde Dualtech våren 2018 fram till en punkt där konceptet och produkten var verifierad varvid TUS lade en första volymorder värd närmare 30 miljoner kronor för leveransstart under senhösten 2018.

Produkten lanserades i januari 2019 på den schweiziska marknaden under namnet ”ipEAGLElte” och installationer pågår nu för fullt, framför allt med utbyte av äldre 2G-baserad teknik.

– Samarbetet med TUS innebär att vi rott iland vårt största integrationsprojekt och vår största enskilda affär hittills, konstaterar Anders Johansson.

– Projektet har finansierats gemensamt av Dualtech IT och TUS, men slutresultatet är helt och hållet vår egendom. Det ger oss en mycket fin hårdvaruplattform för fortsatt konceptutveckling, även mot våra övriga marknader, säger han avslutningsvis.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng