2021-06-11

RTL Telematics blir Addsecure

RTL Telematics, som från och med i går heter Addsecure, är baserat i Storbritannien och tillhandahåller telematiklösningar till transport- och logistiksektorn.

Addsecure, leverantör av IoT-lösningar med fokus på säker kritisk kommunikation och data, meddelar att det förvärvade ransport- och logistikföretaget RTL Telematics kommer att omprofileras.

Efter Addsecures förvärv av RTL Telematics i november 2020 sammanförs nu dessa företag idag officiellt under ett gemensamt varumärke. Genom att konsolidera sina lösningar för transport och logistik kommer omprofileringen att stärka Addsecure Smart Transport och ge företaget större synlighet i Storbritannien.

RTL Telematics, som från och med i går heter Addsecure, är baserat i Storbritannien och tillhandahåller telematiklösningar till transport- och logistiksektorn. I synnerhet gäller detta tjänster för företag som arbetar med transporter av farligt gods. "Genom att förena det brittiska och europeiska teamet under samma varumärke säkerställer företaget att Addsecures kunder får bästa möjliga service och även en oöverträffad innovationsnivå och högkvalitativa produkter", skriver Addsecure i ett pressmeddelande.

Addsecures uppdrag är att hjälpa världen att bli säkrare och smartare. Telematiklösningar och kameror är viktiga tekniker för att uppnå detta. RTL:s lösningar för säker transport av farligt gods och kamerabaserade lösning i toppklass skapar nya och spännande möjligheter för Addsecure. Det förbättrar företagets kamerabaserade utbud i Storbritannien och levererar prestanda, tillförlitlighet och pris.

Med ett fokus på att erbjuda Smart Transport-lösningar från en samlad plattform har RTL:s telematikutrustning och programvara levererat imponerande resultat för kunderna i form av minskade kostnader, ökade effektivitet samt minimerat antal olyckor och kostnader för skador. Lösningarna hjälper även företag att göra sin affärsverksamhet mer miljöanpassad. RTL har framgångsrikt levererat komplexa lösningar till företag som BP, Shell, Esso, Texaco, Nestle, Wincanton och Hoyer.

– Vi är glada över att nu ta detta sista steg på vägen mot full integrering mellan RTL Telematics och varumärket AddSecure. Vi har inte bara utökat vår närvaro i Storbritannien, utan också fått ett imponerande utbud av produkter och ett fantastiskt team för att hjälpa oss att accelerera företagets tillväxt, kommenterar Claes Ödman, affärsområdeschef för Smart Transport på Addsecure.

Genom att förena bolagen under det gemensamma varumärket skickar företaget ett tydligt budskap till kunder och branschen att RTL nu är en del av AddSecure. Omprofileringen stärker dessutom Addsecures mål och tillväxtstrategi att bli den ledande europeiska leverantören av smarta lösningar för hantering av fordon och transporter.

– Genom att gå vidare på samlad front kommer vi att kunna arbeta så effektivt och smart som möjligt, med större resurser och mer support tillgängligt för våra kunder. Jag ser fram emot att fortsätta vårt arbete med att höja säkerheten och effektiviteten inom transport- och logistikindustrin i Storbritannien och på andra marknader under namnet Addsecure, säger Andrew Overton, VP för Smart Transport UK.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng