2021-04-12

Rekordstart på 2021 för webbplatsen Securityworldmarket

Under första kvartalet 2021 registrerades 115.726 användare jämfört med 105.348 för motsvarande period 2020, en ökning med 9,9 procent.

2020 var ett rekordår för Securityworldmarket.com. Webbplatsen registrerade 559.221besök, jämfört med 516.788 besök under helåret 2019, en ökning med 8,2 procent. Efter årets första kvartal ser 2021 ut att gå i samma riktning. Under januari - mars registrerade Google Analytics 157.753 besök, jämfört med 146.482 besök, för motsvarande period 2020, en ökning med 7,7 procent.

Antalet användare av Securityworldmarket.com år 2020 uppgick till 402.450 en ökning med 15,1 procent jämfört med föregående år (349 603,). Under första kvartalet 2021 registrerades 115.726 användare jämfört med 105.348 för motsvarande period 2020, en ökning med 9,9 procent.

– Vi fortsätter att fokusera på att satsa hårt på rapportering kring intressanta nyheter, händelser och trender på marknaden för fysisk säkerhet, såväl nationellt som internationellt. Det är med intressant innehåll som vi kan fortsätta oka trafiken till webbplatsen enligt vårt mål som i år är åtta procent, kommenterar Lennart Alexandrie, utgivare, AR Media International.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng