2018-09-24

Reinfeldt invigningstalar på Skydd

Fredrik Reinfeldt leder Trygghetskommissionen och invigningstalar på Skydd den 23 oktober.

När Nordens största säkerhetsevent startar på Stockholmsmässan den 23 oktober invigningstalar Fredrik Reinfeldt på den stora scenen. Reinfeldts fokus är på Trygghetskommissionens rapport, där den viktigaste åtgärderna handlar om att minska livskvalitetsbrotten. 

Trygghetskommissionen tillsattes av branschorganisationen Svensk Försäkring i juni 2017 för att förbättra brottsbekämpningen och öka tryggheten i Sverige. Trygghetskommissionen, som leds av ordförande Fredrik Reinfeldt, fokuserar i sin första rapport på livskvalitetsbrott och föreslår  införandet av affärs­ och medborgarplatser (AMP) för att skapa säkra och trygga offentliga miljöer i samhället.

Här ska kommuner, fastighetsägare, säkerhetsbransch, näringsidkare, försäkringsbransch samt akademi och ideella krafter involveras i det trygghetsskapande arbetet.

Trygghetskommissionen har valt att dela upp livskvalitetsbrotten i fyra olika kategorier:

• våld i offentlig miljö

• brott i hemmiljö

• brott mot egendom

• övriga brott och störningar. 

Idén om affärs- och medborgarplatser (AMP ) bygger på att de aktörer som finns i ett område tar ett gemensamt ansvar för området i fråga för att minska brottstillfällena och skapa en säker och trygg miljö.

– Brottsrelaterad trygghet är en av samhällets viktigaste frågor, och behovet av nya perspektiv är stort, säger Fredrik Reinfeldt, ordförande i Trygghetskommissionen, vars invigningstal börjar klockan 11.00 den 23 oktober.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan