2022-04-13

Prosero förvärvar ännu ett finskt företag inom säkerhetsinstallation

Ajan Lukko, med kontor i Tammerfors, omsatte i senaste bokslut närmare 4.5 miljoner euro med 26 anställda.

Prosero fortsätter expansionen i Finland och stärker positionen i Pirkanmaa genom det senaste förvärvet av Ajan Lukko Oy. Bolaget är en helhetsleverantör inom teknisk säkerhet och finns etablerade i Tammerfors.

Ajan Lukko är ett anrikt familjeföretag som grundades 1970 och övertogs år 1987 av andra generationens entreprenörer Ari Karjalainen, Esa Karjalainen, och Mia Toivonen som tillsammans drivit bolaget framgångsrikt sedan dess. Bolaget grundades som en traditionell låssmed och har över tiden breddat utbudet och introducerat ett helhetserbjudande som inkluderar produkter och tjänster inom mekaniska och elektroniska lås, dörrtelefoni, passersystem, dörrautomatiker, inbrottslarm, brandlarm, och övervakning.

Bolaget har uppvisat en stark historik med god tillväxt och lönsamhet och genom åren etablerat en ledande positionen i marknaden med ett gott rykte och varumärke. Försäljningen drivs framför allt av ett fokus på eftermarknad och service med återkommande uppdrag från en lojal kundbas med långtgående relationer till kunder inom offentlig verksamhet, bostadsrättsföreningar, privata fastighetsbolag och näringsliv samt regionens byggbolag. Med en stark orderbok och ett antal viktiga nyanställningar i närtid står bolaget redo att möta en ökad efterfrågan vilket borgar för en fortsatt god utveckling. Under det senaste räkenskapsåret omsatte bolaget närmare 4.5 miljoner euro med 26 anställda som utgår från bolagets kontor i Tammerfors.

– Prosero är välkänt namn och den snabbast växande säkerhetsaktören på den finska marknaden, såväl som i övriga Norden. Att gå samman med Prosero stärker vår leveransförmåga till våra kunder och skapar nya möjligheter för oss att fortsätta utvecklas och växa. Den finska bolagsgruppen inom Prosero är välkända lokala marknadsledare, vilket var en viktig faktor för oss i beslutet att ansluta oss till Prosero, säger Ari Karjalainen från Ajan Lukko.

– Ajan Lukko är ett mycket välskött bolag med en imponerande historik och som byggt upp en stark ställning i Pirkanmaa regionen, där Prosero finns etablerade sedan tidigare. Vi ser stor tillväxtpotential där Ajan Lukko kompletterar vår befintliga verksamhet väl och tillsammans befäster vi en ledande ställning i marknaden, säger Sebastian Ryman på Prosero.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng