2021-03-22

Passerkontroll som tjänst förväntas omsätta 14 miljarder kronor 2024

Passerkontroll som tjänst – ACaaS – som hostade molntjänster fortsätter att öka kraftigt.

Passerkontroll som tjänst blir allt mer populärt världen över. I Memooris rapport "The Physical Security Business 2020-2025" uppskattas den globala marknaden för Access Control as a Service (ACaaS) till ett värde av 620 miljoner dollar (ca 5,3 miljarder SEK) 2019. Hela 40 procent av dessa installationer finns i Nordamerika.
Den globala efterfrågan förväntas öka till $ 1,6 miljarder (ungefär 13,7 miljarder SEK) år 2024.

Memooris analytiker menar att ju fler nätverksbaserade passerkontrollsystem som installeras och ju mer genomslag tekniken för identitetsvalidering får, desto mer  ökarintresset för ACaaS hos slutanvändarna, särskilt i verksamheter med vana att använda molntjänster. Att slippa allokera IT-kunnig personal och dedikerade servrar med allt vad det innebär av service och underhåll är starka drivkrafter för en utveckling mot passerkontroll som tjänst, eftersom kundens ägandekostnad minskas utan att någon funktionalitet går förlorad, menar Memooris analytiker.

Enligt rapporten kommer migrering till molntjänster också att medföra ökad integration av passerkontrollsystem med företagens andra system, exempelvis med ID-hanteringssystemet. Integrationer kommer leda till ökad användbarhet av fastighetssystem och tillföra mer värde.

ACaaS har börjat etableras inom sektorn för mindre och större fastigheter där hyresgäster föredrar en vanlig månadshyresbetalning snarare än en engångsbetalning, som inkluderar service och underhåll av hårdvara och programvara. I Memooris rapport betonas att befintliga ägare av passerkontrollsystem som behöver uppgradera sin verksamhet kommer i allt högre grad att undersöka tjänstealternativet. Rapporten framhåller också att pandemin kan bidra till transformationen från en produktorienterad marknad till en tjänstebaserad marknad med hänvisning till att Covid-19 har under de senaste tolv månaderna tömt de ekonomiska resurserna för många företag och att de reducerade kostnaderna som tjänstealternativet erbjuder då kan te sig än mer attraktivt.

Rapporten fastslår också att passerkontrollsystem traditionellt har tillhandahållits genom systemintegratörer och även om de gradvis övertygas om att utvecklingen mot ACaaS är oundviklig så kommer denna process mot mainstream-molnacceptans att ta lite tid.

Fotnot: För mer info eller beställning av rapporten "The Physical Security Business 2020-2025", klicka här.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng