2019-10-21

Omtag på säkerhetsupphandling om kameror i t-bana och pendeltåg

Nu meddelar Secits att överklagan gällande ramavtal avseende trygghetskameror till tunnelbana och pendeltåg med Region Stockholm blivit bifallen.

Den 2 april 2019 meddelade Secits att bolaget vunnit en upphandling med Region Stockholm avseende trygghetskameror till tunnelbana och pendeltåg samt att Region Stockholms beslut hade överklagats av annan part. Kammarrätten har nu bifallit överklagandet och beslutat att Region Stockholms upphandling av kameror till trygghetskamerasystemet (TN 2018-0866) ska göras om. Ramavtalet uppskattas vara värt ca 20 miljoner kronor över tre år med möjlighet till förlängning med upp till två år.

Kammarrätten har avkunnat dom gällande upphandlingen av trygghetskameror. Då Secits inte är en direkt part i målet delges inte bolaget uppgifter rörande processen per automatik. Secits kommer nu att se på Region Stockholms agerande i och med att upphandlingen nu görs om. Secits uppskattar att Region Stockholm fattar ett nytt beslut inom kort.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng