2019-10-22

Ny aktör konkurrensutsätter marknaden för säkerhetscertifiering

Det har länge varit endast en aktör (SBSC, reds anm.) som utfärdat certifikat som påvisar säkerhetsföretags kvalitet och kunskap, vilket har inneburit att det varit en monopolsituation, säger Michael Persaud, VD för för SCAB,

Nu breddar Svensk Certifiering Norden AB (SCAB) sin verksamhet genom att även starta certifiering av säkerhetsföretag, personer och produkter enligt SSF:s och SBF:s normer.
– Det har länge varit endast en aktör (SBSC, reds anm.) som utfärdat certifikat som påvisar säkerhetsföretags kvalitet och kunskap, vilket har inneburit att det varit en monopolsituation,  säger Michael Persaud, VD för för SCAB, som.har  ett nytecknat partneravtal med Säkerhetsbranschen, vars medlemsföretag ska erbjudas förmånliga villkor när de väljer att certifieras eller utbildas av SCAB.

I samråd med flera aktörer i branschen samt andra experter har SCAB utformat ett nytt koncept för certifiering och utbildning inom säkerhet.

– Det är en helt ny och unik kombination för certifiering, revisioner och utbildning för kompetenshöjning hos anläggarfirmor och dess personal. Allt med syfte att förbättra anläggarfirmornas affärsmöjligheter och kompetens samt förmågan att vara eftertraktade arbetsgivare, förklarar Michael Persaud.

Certifiering på tre område
Den certifiering på säkerhetsmarknaden som SCAB ska bedriva avser:

  • Anläggarfirmor
  • Behöriga Ingenjörer
  • Brand- och Inbrottslarmprodukter.

Certifiering och revisioner av ledningssystem (ISO 9001, 14001 osv.) utförs av Svensk Certifierings befintliga revisorer som har många års erfarenhet av kvalitets- och miljörevisioner.

Utbildning om teknik och regelverk
SCAB kommer även att erbjuda kundanpassad utbildning inom exempelvis.teknik och regelverk. All utbildning ska kunna ske på plats hos kunden.

Michael Persaud framhåller prispolicyn som väldigt viktig.

– Priset beräknas per tillfälle och inte per deltagare vilket medför stora besparingar om fler personer utbildas. Detta ger företag helt nya möjligheter att lyfta kunskapsnivån på hela företaget istället för som tidigare, bara den, eller de personer som utsetts till Behöriga Ingenjörer.

Samma kvalitet till ett lägre pris

SCAB uppger att de kommer att erbjuda certifiering till ett betydligt lägre pris än vad som erbjuds idag. Lägg därtill samarbetet med Säkerhetsbranschen som innebär att intressorganisationens medlemsföretagen får ännu förmånligare priser.

:– Vårt varumärke ska stå för kunskap och kvalitet, och vi är därför väldigt nöjda över att kunna erbjuda våra medlemmar en rejäl rabatt på utbildning och certifiering, vilket i längden kommer att leda till rejäla besparingar för våra medlemmar samtidigt som vi stärker vårt erbjudande och tydliggör medlemsnyttan, kommenterar Joakim Söderström, VD för Säkerhetsbranscxhen.

Joakim Söderström menar vidare att det länge funnits en efterfrågan på fler aktörer och ökad konkurrens på certifieringsmarknaden.

– Våra medlemsföretag har under lång tid efterfrågat ökad valfrihet och bredd för säkerhetscertifieringar. Detta är vårt svar för att möta våra medlemmars behov, men även för att höja kompetensen på marknaden i stort och minska sårbarheten när fler kan utbildas och certifieras, säger han.

Joakim Söderström menar också att SCABs unika koncept bidrar till en mer tids- och kostnadseffektiv certifiering.

– Det innebär att fler har möjlighet att certifiera både sitt företag och sin personal. En av våra viktigaste frågor som branschorganisation är att höja kompetensen i branschen, och det här är ett stort steg i det arbetet, kommenterar han.


Lång erfarenhet på marknaden

Svensk Certifiering Norden AB är ett svenskt ackrediterat certifieringsorgan som startade sin verksamhet 2010 och är idag en av de största aktörerna på marknaden. I nuläget har företaget 44 revisorer i organisationen. Företaget certifierar mot standarderna ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 , ISO 45001 , ISO 270001, ISO 39001 och SS-EN 15224.

När det gäller säkerhetscertifiering hävdar Persaud att SCAB även förfogar över ett par mycket kompetenta revisionsexperter, som är med i organisationen.

–De har många års erfarenhet från utbildning och certifiering av företag, personer och produkter inom brandlarm, inbrottslarm, kamerasystem, talat utrymningslarm, låsanläggningar med mera, säger han avslutningsvis.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan