2021-08-23

Nu är Great Security redo för fler företagsförvärv

Great Securitys vd Pontus Skårner signalerar att föreget nu är redo att komplettera den organiska tillväxten med företagsförvärv.

Efter ett annorlunda år helt utan förvärv har nu Great Security förvärvat ett bolag igen och siktar på fler för att komplettera den organiska tillväxten.

– Jag vill öka vår geografiska täckning av Sverige för att komma närmare kunderna, säger vd Pontus Skårner.


I slutet av maj kom nyheten att Great Security förvärvar Låsmakarna i Stockholm AB – som omsatte närmare 9 miljoner kronor 2020. Det var det första förvärvet sedan 2019 och även det första under Pontus Skårners tid som vd. Han kom från Coor Service Management och tillträdde i februari 2020.

– Jag kom in med ett uppdrag att skapa en tydlig struktur, ordning och reda och förstärka lönsamheten i bolaget, säger han.

Bland annat har han slagit ihop de två enheter som fokuserar på större, rikstäckande kunder.

Tillväxten har fortsatt

2012 omsatte Great Security 130 miljoner kronor men under åren 2013–2017 fördubblade bolaget nästan försäljningen och innan Pangolin slogs samman med Great Security i slutet av 2017 var omsättningen uppe i nästan 300 miljoner kronor. Med tillkomsten av Pangolin blev det nya Great Security ett halvmiljardsföretag och därefter har bolaget fortsatt förvärva många bolag och omsätter i dag drygt 660 miljoner kronor och har närmare 400 anställda.

Nu är Great Security öppet för fler förvärv:

– Ja, det har varit ett år där jag har velat komma in i det och skapa den struktur och det bolag som jag vill ha och på toppen av det har det varit en covid-situation som vi har varit tvungna att hantera, vilket också har gjort det lite svalare vad gäller M&A-transaktioner. Men nu är vi öppna för det, säger Pontus Skårner.

Sjukfrånvaro bland egen personal – mer än hälften av de anställda är tekniker – har varit det största problemet för bolaget under pandemin. Resultatmässigt har påverkan varit liten och omsättningen ökade något 2020.

– En majoritet av våra intäkter är projektbaserade så det är klart att när våra tekniker har högre frånvaro tappar vi debiterbar tid. Det har påverkat litegrann men det är knappt märkbart på resultatet tack vare medarbetarnas hårda arbete för att täcka upp för frånvaron. Vi har en organisk tillväxt som gör att det går bra, säger Pontus Skårner.

Great Security betonar att tillväxten på marknaden som helhet i Sverige är 6–8 procent och att bolaget vill överträffa den och är på väg att göra det.

Förvärven ger synergier

De senaste åren har inte minst Prosero och Great Security förvärvat många mindre säkerhetsföretag och Pontus Skårner medger att det börjar bli lite ont om bolag av viss storlek som är oberoende. Han ser framför allt möjligheter att förvärva bolag i områden av Sverige där Great Security har mindre närvaro genom egna kontor.

– Även om vi har 26 butiker och kontor i Sverige i dag så finns det delar av Sverige där vi hanterar rikskunder genom samarbetspartners. Vi kommer alltid ha behov av våra duktiga partners, men jag vill också förbättra vår täckning med egen personal för att komma närmare kunderna, säger Pontus Skårner.

Till skillnad från Prosero integrerar Great Security de förvärvade bolagen fullt ut. Pontus Skårner menar att de på så sätt kan dra nytta av varandras fördelar och att det ger möjlighet och kapacitet att ta sig an stora, rikstäckande kunder. Great Security pratar ytterst sällan om

bolagen som förvärvats var för sig utan om regionerna där de förvärvade bolagen ingår och som lyder under en regionchef.

– Vi är väldigt måna om att de förvärvade bolagen blir engagerade i Great Security och det har fungerat väldigt bra. Jag ser gärna att det är en viss storlek på bolaget så det inte är allt för beroende av någon enstaka person eller ägare. Utöver det är det många olika parametrar som spelar in, det gäller att känna att kulturen fungerar och att lönsamheten finns där, om inte annat genom vissa åtgärder, säger Pontus Skårner.

Möjligheter inom kameralösningar

Han menar att sättet bolaget arbetar på för med sig mycket utbyte av kompetens och resurser och att de förvärvade, integrerade företagen drar nytta av varandras fördelar.

Great Security har bland annat en affärsenhet kallad Vision, där bolaget till stor del arbetar med egenutvecklade produkter, till exempel mot tillverkningsindustrin och höghastighetskameror som kan analysera produktionen. Pontus Skårner menar att Great Security är i framkant när det gäller kameralösningar. Framöver tror han att äldrevården kommer bli ett allt viktigare segment.

– Vi erbjuder i dag kameror som kan detektera avvikelser: om en person är på väg ut ur ett rum, eller har ramlat ur sängen till exempel. Andra saker är kliniska analyser som att mäta puls och andning. Detta är något som jag tror på och andelen av befolkningen som är äldre har ökat under lång tid. Såklart är det intressant och det är en marknad som vi tror växer, säger Pontus Skårner.

Ingen "extrem boom" att vänta

Avslutningsvis menar han att säkerhetsbranschen inte har sett den nergång i efterfrågan som har drabbat många andra branscher under pandemin.

– Jag tror att vi kommer att se en skjuts i delar av samhället givet beteendet hos oss som individer nu när covid minskar. Men mot bakgrund av att efterfrågan inte minskat under pandemin tror jag inte på en extrem boom efter pandemin. Och bra säkerhet kommer alltid att ha en stark tillväxt.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng