2020-03-18

Nordic Level Security förvärvar Actsec Group

Thomas Lundin, styrelseordförande i Level Security.

Thomas Lundin, styrelseordförande i Level Security.

Nordic Level Security AB meddelar idag att de har ingått ett avtal om att förvärva säkerhetsföretaget Actsec Group AB.

Förvärvet fullbordas den 1 april och integreras efter detta i Level Securitys rådgivningsbolag. Sedan Level Security startade 2017 har bolaget upplevt både en stark organisk tillväxt och genomför nu även sitt fjärde strategiska tilläggsförvärv på kort tid.

Thomas Lundin, styrelseordförande i Level Security, konstaterar:

– Actsec adderar såväl kunskap som och erfarenhet samt nya spännande affärsmöjligheter till vår rådgivningsaffär. Vi ser att bolagen kompletterar varandra väl och detta ligger helt i linje med vår affärsplan att etablera ett heltäckande och högt kvalitativt säkerhetsföretag på den svenska och skandinaviska marknaden. Vi ser stor potential i marknadens tillväxt och växer stadigt, kommenterar Thomas Lundin, styrelseordförande i Level Security.

Level Security är en rådgivningsbyrå inom säkerhet med fokus på risk- och krishantering för såväl företag som person. Uppdragsgivarna finns inom många olika branscher och områden. Företaget är en del av NVBS-gruppen som bildades 2012 och är cirka 350 anställda totalt med en årlig omsättning på närmare 500 miljoner kronor. Med som delägare och styrelseordförande är Thomas Lundin, VD för ENACO-koncernen, som bland annat varit VD för G4S och numera också är ordförande för Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD) i Svenskt Näringsliv samt styrelseledamot i Stöldskyddsföreningen (SSF Service AB). Bland övriga styrelseledamöter finns även entreprenörerna och grundarna av NVBS-gruppen Daniel och David Skalin.

Actsec grundades 2014 av Torbjörn Christiernsson, en före detta polis som innan starten av Actsec arbetat några år i ett privat säkerhetsföretag. Actsecs affärsidé var att tillhandahålla högkvalitativa och exklusiva säkerhetstjänster för privatpersoner och familjer med en högre hotbild, vilket än idag utgör en viktig del av företagets tjänsteutbud.

I dag består Actsec av 10 seniora säkerhetsrådgivare med kontor i Nacka men med hela världen som verksamhetsområde. Tillsammans med sitt breda nätverk av specialister erbjuder företaget, förutom sin egna kompetens, också specialister inom exempelvis krispsykologi, akutsjukvård, IT-säkerhet och fysisk säkerhet.

Vid senast kända bokslut, 2018-12, redovisade Actsec Group en omsättning på drygt 7,2 miljoner kronor och ett ett rörelseresultat (EBIT) på närmare 1,3 miljoner kronor.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng