2022-02-03

Nordic Level Group förvärvar Corepart

Transformeringen mot en tjänstebaserad affärsmodell med stor del återkommande intäkter har sedan starten varit en strategisk prioritet för Level. Genom förvärvet stärker vi vår position inom detta område , kommenterar Thomas Lundin.

 Nordic Level Group AB har ingått avsiktsförklaring om förvärv av Corepart AB, ett bolag vars verksamhet grundas  på en tjänstebaserad affärsmodell, Security as a Service (SaaS).

 Genomförandet av affären är villkorat av godkännande på en extra bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras i samband med tecknandet av aktieöverlåtelseavtal, vilket beräknas kunna göras under mars månad 2022.

Den nordiska säkerhetsmarknaden växer i en hög takt. Den huvudsakliga drivkraften är digitaliseringen och ökad otrygghet i samhället. Level, som är en helhetsleverantör av säkerhetslösningar och tjänster ser i förvärvet  av Corepart tillgång till framtidens tjänstebaserade affärsmodell samtidigt som man förstärker sin kapacitet att erbjuda sina kunder "högteknisk innovation".

Omsätter 54 miljoner kronor

Corepart omsatte det brutna räkenskapsåret 2020/21 med bokslut 2021-04-30 ca 54 miljoner kronor med en EBITDA-marginal på cirka 11 procent. Bolaget växer kraftigt under räkenskapsåret 2021/22 och förväntas i årsbokslutet 2022- 04-30 redovisa en omsättning på ca 66 miljoner kronor och en EBITDA-marginal på ca 13 procent. Om förvärvet genomförs, efter godkännande på en extra bolagsstämma, i början på april, kommer det att bidra positivt till koncernens rörelsemarginal och operativa kassaflöden från det andra kvartalet 2022 och framåt.

Pris 69 miljoner kronor + tilläggsköpeskilling

Köpeskillingen för förvärvet utgörs av ca 69 miljoner kronor vid tillträdet, varav 20 miljoner kronor i kontanter och resterande ca 49 miljoner kronor  i nyemitterade aktier till kursen 2,80 kronor, samt två stycken tilläggsköpeskillingar om vardera cirka 23 miljondr kronor att utbetalas under 2023 och 2024, om bolaget uppnår bestämda resultatmål. Tilläggsköpeskillingarna kommer erläggas i form av 50 procent kontanter och 50 procent nyemitterade aktier. Om de bestämda resultatmålen för 2023 och 2024 uppnås kommer den totala köpeskillingen att uppgå till ca 114 miljoner kronor, motsvarande ca 104 miljoenr kronor på skuldfri basis, varav ca 71 miljoner kronor kommer att utgöras av nyemitterade aktier.

– Förvärvet utgör nästa viktiga steg i Levels tillväxtresa och ambitiösa förvärvsagenda mot vår vision att bli Nordens främsta leverantör av heltäckande kritiska trygghets- och säkerhetslösningar. Transformeringen mot en tjänstebaserad affärsmodell med stor del återkommande intäkter har sedan starten varit en strategisk prioritet för Level. Genom förvärvet stärker vi vår position inom detta område med ett fokuserat team, starka relationer med underentreprenörer och tekniska partners., säger Thomas Lundin, VD för Level.

Fortsatt fokus på SaaS

David Berndt, grundare och styrelseordförande i Corepart, förefaller lika nöjd.

– Vi är mycket glada över att bli en del av en ledande svensk säkerhetskoncern som Level Jag är övertygad om att Levels kompletta utbud, geografiska räckvidd och erfarenheter från hela säkerhetsbranschen kommer att innebära spännande tillväxtmöjligheter och påskynda Corparts utveckling. Vår gemensamma målsättning att modernisera säkerhetsbranschen och vårt fokus på security as a service erbjuder kunderna att förnya säkerhetslösningen regelbundet under avtalstiden och aldrig fastna i proprietära system eller föråldrade lösningar,  säger han.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng