2020-01-13

Nordic Capital förvärvar Consilium Marine & Safety,

Nordic Capital förvärvar Consilium Marine & Safety, en världsledande leverantör av system och produkter för brand- och gaslarm som skyddar liv, materiella värden och miljön.

Nordic Capital har tecknat avtal om att förvärva affärsområdet Consilium Marine & Safety, en av världens största leverantörer av produkter och system för brand och gaslarm till fartygsnäringen, olje & gas-, transport- och fastighetssektorn, från börsnoterade Consilium AB (publ) till ett värde av 3 miljarder kronor på kassa- och skuldfri basis. I partnerskap med företagsledningen kommer Nordic Capital att stödja Consilium Marine & Safetys fortsatta tillväxt som ett nytt oberoende företag, och ytterligare stärka företagets starka position och erbjudande genom att investera i bland annat forskning och utveckling, kommersiell spetskompetens och genom tilläggsförvärv.

Consilium Marine & Safetys erbjudande inkluderar brand- och gasdetekteringssystem såväl som lösningar inom säkerhetssystem och utsläppsmonitorering för fartygsnäringen, olje & gas-, transport- och fastighetssektorn. Consilium Marine & Safety, med huvudkontor i Göteborg, har en global närvaro med 50 marknadskontor i 25 länder och cirka 850 anställda. Företagets intäkter uppgår till 1.551 miljoner kronor och EBITDA till 240 Miljoner kronor  (rullande 12 månader per september 2019).

Nordic Capital är mycket väl rustat för att stödja Consilium Marine & Safety fortsatta expansion, dels genom sin djupa industriella kompetens, dels genom finansiella resurser. Nordic Capital har en bred erfarenhet av investeringar inom sektorn för industri- och företagstjänster och har hittills investerat mer än 3,5 miljarder euro i 38 företag, inklusive nuvarande portföljbolag som iLOQ och Ryds Bilglas samt det tidigare portföljbolaget Marioff, en av världens ledande leverantörer av brandskyddssystem inom fartygsnäringen.

– Nordic Capital är en mycket erfaren investerare med en lång historia av att utveckla hållbara företag och skapa nya värden. Vi är övertygade om att Nordic Capital är en mycket bra partner som kan stödja Consilium Marine & Safetys fortsatta internationella tillväxt och förstärka företagets position som en globalt ledande leverantör av produkter och system för att skydda liv, materiella värden och miljön, säger Ove Hansson, vd och koncernchef för Consilium AB (publ).

– Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med företagsledningen för att tillsammans ta Consilium Marine & Safety till nästa nivå. Denna investering är helt i linje med vår strategi för investeringar inom sektorn för industri- och företagstjänster. Consilium Marine & Safety har en stark position inom den mycket attraktiva säkerhetsnischen, en nisch som stöds av stabila och positiva underliggande marknadstrender. Bolaget har utvecklats mycket positivt senaste tiden med en stor och växande andel återkommande eftermarknadsintäkter. Det finns ett tydligt värde i att etablera ett nytt fristående företag, helt fokuserat på att sätta säkerheten först för sina kunder och därigenom befästa sin starka position på den växande marknaden för säkerhetslösningar. Vi är följt bolaget under en längre tid och är mycket imponerade av företaget och medarbetarnas kompetens och engagemang", säger Andreas Näsvik, Partner och Head of Industrial & Business Services, Nordic Capital Advisors

Transaktionen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden och ett godkännande av den föreslagna transaktionen vid en extra bolagsstämma i Consilium AB. Styrelsen för Consiliium AB har idag meddelat sin rekommendation till den föreslagna transaktionen.

Consilium Marine & Safety kommer att behålla sitt nuvarande namn, då Nordic Capital också ska örvärva varumärket ”Consilium” som en del av transaktionen.

Fotnot: Med “Nordic Capital” menas någon av, eller samtliga, entiteter som är associerade med Nordic Capital, samt de förvaltningsbolag som är associerade med dem. Nordic Capital rådges av sina exklusiva rådgivare som utgörs av flertalet rådgivningsbolag inom NC Advisory och Nordic Capital Investment Advisory, som enskilt eller tillsammans hänvisas till som Nordic Capital Advisors.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng