2020-11-20

Nexus Smart ID ska säkra ID-hanteringen i Borlänge kommun

Borlänge kommun har valt Nexus Smart ID för att hantera både fysiska och digitala identiteter för anställda inom kommunen. Smart ID-lösningen levereras av systemintegratören Atea.

Lösningen gör det möjligt för kunden att hantera hela livscykeln av säkra identiteter för anställda. Identiteter som kan visas och användas av de anställda i form ID-kort eller virtuella smarta kort på mobilen eller på Trusted Platform Module (TPM) på datorn.

Slipper lösenord
Genom att säkra de anställdas identiteter för både fysisk och digital åtkomstbehörighet behöver inga lösenord användas och användarna behöver inte ha flera olika typer av kort eller andra identitetsbärare att hålla ordning på. Alla identiteter hanteras nu i ett centralt system där existerande HR-system, passersystem och ett centralt företagsregister (corporate directory) har integrerats.

Centralt system
Genom att ha ett centralt system för att hantera identiteterna för alla anställda inom kommunens olika verksamhetsområden, uppnås en effektiv och säker process. Systemet säkerställer att en nyanställd får rätt behörighet och åtkomst till de system och lokaler som behövs, att de som slutar tas bort från alla olika system vid en given tidpunkt och att behörighetsnivåer och giltighetstider enkelt kan ändras på individnivå.

Eftersom allting är spårbart i systemet och alla förändringar loggas med när de gjordes och av vem, ger det ytterligare en säkerhetsdimension till hela hanteringen.

Integrerat med RCO-system

Borlänge kommun har valt att integrera Nexus lösning tillsammans med RCOs passersystem vilket betyder att alla kort med behörigheter och rättigheter till olika byggnader, administreras från en central funktion, smidigt och effektivt.

Software as a service
Den framtidsorienterade lösningen som Borlänge har valt är implementerad som en hybridmodell där certifikatshanteringen levereras som en tjänst (software as a service) från Nexus.

Konceptet inkluderar även en lösning för digital access, med hjälp av en identity provider (IdP), som erbjuder säker inloggning och ett säkert sätt att identifiera sig för både anställda och för kommuninnevånare, genom att använda ett officiellt eID som exempelvis BankID.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng