2020-11-17

Nexus levererar mobilt ID och fysiska ID-kort till BKR-medlemmar

Det är en tydlig trend på marknaden att behovet av mobila och digitala identiteter som kompletterar det traditionella kort är stort och att digitaliseringen verkligen har tagit fart, säger Gustav Broman, VP Identity Services på Nexus.

Byggkeramikrådet (BKR) har valt Nexus lösning för att styrka och visa medlemmars identiteter och behörighetsnivåer.

Med ett fysiskt kort och ett Mobilt ID kan medlemmar nu enkelt och effektivt visa att de har de behörigheter som krävs för att få utföra vissa arbeten samtidigt som den personliga identiteten styrks.

I helhetslösningen ingår både ID06-kort och behörighetslegitimationer. En medlem kan välja att, efter godkänd behörighet, kunna visa sin behörighetslegitimation som ett ID i mobilen. Förutom behörigheter syns även ett foto på personen, namn och uppgifter om företaget.

Att kunna komplettera fysiska ID-kort med ett Mobilt visuellt ID innebär att om man exempelvis glömt det fysiska kortet så kan identifiering ske via mobiltelefonen. Tidigare hade många användare sina behörigheter synliga på ett eller flera separata kort men de behövde givetvis även identifiera sig personligen vilket har lett till att flera typer av kort har krävts, varje dag. Nu kan den typen av information samlas på ett och samma ställe. Ett mobilt ID passar också mycket bra för att visa medlemskap i en branschorganisation.

BKR har cirka 4000 medlemsföretag och har utformat branschregler för våtrum som idag är ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området. En viktig del av Byggkeramikrådets verksamhet är utbildning av medlemmar så att de ska få rätt behörigheter för de arbeten de utför.

– Vi är stolta och glada att vi kan stötta BKR när det gäller att ställa ut digitala behörighetslegitimationer som komplement till deras fysiska kort. Det är en tydlig trend på marknaden att behovet av mobila och digitala identiteter som kompletterar det traditionella kort är stort och att digitaliseringen verkligen har tagit fart, säger Gustav Broman, VP Identity Services på Nexus.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng