2018-04-20

Minskad vinst för Axis

Ray Mauritsson, Axis VD.

I jämförelse med det väldigt starka första kvartalet 2017 öppnar nätverksvideoföretaget Axis 2018 lite blygsammare, även om nettoomsättningen på 2.058 miljoner kronor (2.027) är lite högre.

I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 8 procent. Rörelseresultatet uppgick till 178 miljoner kronor (234), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,6 procent (11,6). Periodens resultat uppgick till 127 miljoner kronor (177).

En orsak till att det gått lite trögare under årets första kvartal är den ansträngda komponentförsörjningssituationen.

Bland positiva aspekter framhåller Ray Mauritsson, Axis VD, att Axis lyckadts rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens i relativt hög takt samt att nya spännande produkter och lösningar shar kunnat lanseras som ett led i breddningen av Axis erbjudande. Han betonar också att Axis hållbarhetsrapport, som publicerades i slutet av mars, visar på nya framsteg på hållbarhetsområdet.

I kommunikén till delårsrapporten för perioden januari till mars kommenterar Ray Mauritsson utfallet vad gäller de transatlantiska bolag som Axis förvärvade 2016.

– Från och med första kvartalet 2018 har exempelvis 2N i USA och Kanada integrerats som planerat med Axis nordamerikanska verksamhet,

På årsstämman 2017 begärde Axis minoritetsägare att särskild granskning skulle göras av bolaget. Granskningsrapporten har nu presenterats och visar ingenting av betydelse att anmärka på Axis verksamhet.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan