2020-05-11

Mikael Pettersson utses till ny VD för Confidence International

Före detta Norden-chefen för Niscayah, Mikael Pettersson, har utsetts till VD för Confidence International med tillträde den 17 maj 2020.

Mikael Pettersson anställdes i början av 2018 som försäljningschef och övergick till att bli bolagets operativa chef/COO den 1 juli 2019. Rollen som COO kommer inte att ersättas utan fortsätta att drivas av Mikael i sin nya roll som VD. Mikael har lång och framgångsrik erfarenhet av försäljning, säkerhetsteknik och systemlösningar från ledande befattningar inom säkerhets- och brandbranscherna. Bland annat har Mikael Pettersson varit VD och Nordenchef för Niscayah, försäljningsdirektör och affärsutvecklingschef för Tunstall AB liksom Affärsområdeschef för Caverion och Securitas Systems AB.

Mikael Pettersson efterträder Pär Nilsson som har varit anställd i Confidence International i olika positioner sedan 2015. Först som CFO och sedan 2017 som VD.

– Pär har varit en mycket viktig ledare under en period som präglats av stora förändringar och utmaningar och som lett till ett i grunden helt annat och starkare bolag än för några år sedan. Jag vill rikta ett särskilt tack till Pär som har genomfört detta med stort kommersiellt fokus och engagemang, säger Gerth Svensson, styrelsens ordförande.

Pär och Confidence International har kommit överens om att Pär kommer avträda som VD den 17 maj och därefter stå till bolagets förfogande under uppsägningstiden.

Mikael Petterson, tillsammans med övriga personer i bolagets ledningsgrupp och bolagets fantastiska medarbetare, utgör en stark och stabil grund för att både säkerställa att vi framgångsrikt levererar kundnytta och lönsam tillväxt, säger styrelseordförande Gerth Svensson. Jag är både stolt och glad över att nu ha Mikael vid rodret så att vi kan fokusera starkt på att målen nås i den strategiskt prioriterade tillväxtfasen, kommenterar Gerth Svensson vidare.

– Jag är hedrad och mycket inspirerad över att få ta över som VD efter Pär Nilsson för att få leda ett företag med så stark kompetens och drivkraft, säger Mikael Pettersson.

– Nu när vi står starkt rustade inför en tillväxtperiod ser jag fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med Confidence medarbetare, kunder och styrelse för att ta nästa steg i företagets utveckling att vara den förtroendeskapande säkerhetsspecialisten.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng