2019-11-23

Lennart fick Detektors hederspris

Lennart Person, mottagare av Detektor Lifetime Achievement Award 2019.

Lennart Person mottog facktidningen Detektors utmärkelse "Lifetime Achievement Award" i samband med Säkerhetsbanketten som hölls efter första Sectech-dagen i tisdags. Han fick priset för sitt arbete inom branchorganisationen Swelarm men framför allt sin insats för Säkerhetsbranschen.

Detektor Life Time Achievement Award instiftades 2008 och går till en person som under sin karriär väsentligen bidragit till ett ökat säkerhetsmedvetande hos företag och offentlig verksamhet eller på ett påtagligt och positivt sätt medverkat till säkerhetsbranschens renommé och/eller på ett enastående vis fört säkerhetsindustrin framåt. Juryn menar att Lennart Person lever upp till de två sistnämnda kriterierna genom sina insatseri branschföreningarna Swelarm och Säkerhetsbrtanschen. Så här skriver juryn i sin motivering:

”Med sitt starka engagemang var Lennart Person under åren 2010 till 2012 en drivande kraft inom Swelarm och en betydande orsak till branschföreningens stigande anseende.

Året därpå bildades Säkerhetsbranschen via en sammanslagning av Swelarm och Sweguard, men innan organisationens första verksamhetsår var till ända inkallades Lennart Person för att lyfta organisationen ur en uppstådd krisartad turbulens. Hans insats där och då lade grunden för den stabila och framåtsträvande intresseorganisation som Säkerhetsbranschen är idag.

Lennart Person har ofta verkat i det tysta med en tydligt resultatinriktad målbild. Och betydelsen av hans mångåriga gärning för den svenska säkerhetsbranschen är lika stor som odiskutabel.

Mot den bakgrunden är det en självklarhet att Lennart Person föräras Detektors hederspris; Lifetime Achievement Award 2019.”

Lennart Person såg lite rörd när från scenen tackade för hederspriset.

– Jag känner mig både glad och hedrad över den här fina utmärkelsen, sa han i sitt tacktal.

– Man kanske skulle kunna tro att jag inte bryr mig om branschen nu, jag är ju pensionär. Men jag bryr mig fortfarande och försöker följa vad som händer och sker. Och det har varit väldigt kul att under dagen gå på den här välbesökta mässan (Sectech) och träffa på alla människor man har lärt känna genom åren.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan