2018-07-23

Rekordförsäljning för Axis i andra kvartalet

Stark tillväxt och mycket god lönsamhet. Axis halvårsrapport för januari-juni 2018 är en verklig styrkedemonstration från det Canon-ägda Lundaföretaget.

För andra kvartalet redovisar Axis en nettoomsättningsökning på 23 procent till 2.601 miljoner kronor (2 119). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 25 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 429 miljoner kronor (209), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,5 procent (9,9).

Periodens resultat uppgick till 331 miljoner kronor (149). Resultatet per aktie landade på 4,77 kronor (2,14).

Vad gäller perioden januari till juni ökade nettoomsättningen med 12 procent till 4.659 miljoner kronor (4 146). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 17 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 607 miljoner kronor (443), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,0 procent (10,7). Periodens resultat uppgick till 458 miljoner kronor (326).

Resultatet per aktie landade på 6,59 konor (4,69).

Att Ray Mauritsson, Axis VD, framhåller den starka tillväxtunder andra kvartalet.,

– Försäljningen var den högsta någonsin för ett enskilt kvartal. Utvecklingen känns särskilt positivt med tanke på den rådande globala komponentbristen som påverkar vår såväl som andra branscher. Vår tillväxt kan till stor del kopplas till en stark efterfrågan och till att flera av våra distributörer, från relativt låga nivåer, bygger upp större lager för att kunna möta fluktuationer i efterfrågan, kommenterar han.

Maurittson nämner också färsk statistik från analysföretaget IHS där Axis även fortsättningsvis tar andelar på en marknad som fortsätter att konsolideras.

– Samtidigt noterar vi en något tilltagande osäkerhet på marknaden för vad globala handelshinder och politisk oro kan innebära. I nuläget ser vi ingen betydande påverkan på vår verksamhet, men vi följer utvecklingen noga.

Ray Mauritsson betonade också produkternas värde för Axis fortsatta tillväxt och lönsamhet.

– Innovationstakten var hög under kvartalet och vi kunde presentera flera nya produkter och lösningar. Axis Audio Manager är ett sådant exempel. Det visar på den spännande utvecklingen inom network audio – ett område där vi ser stora möjligheter. Därtill kan nämnas nya modeller av värmekameror och avancerade kameror för tuffa miljöer och svåra ljusförhållanden, säger han.

Ray Mauritsson menar också att den starka tillväxten påkallar expansion av Axis forsknings- och utvecklingsverksamhet ytterligare.

– I maj meddelade vi att vi öppnade ett kontor i Linköping där fokus kommer att ligga på mjukvaruutveckling. Vi räknar med att ha ett hundratal medarbetare där på några års sikt.

– Slutligen är det värt att nämna att vi under det andra kvartalet passerade 3 000 anställda, vilket ger oss förutsättningar för fortsatt stark utveckling, säger han avslutningsvis.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng