2019-08-13

Kris- och säkerhetsseminarier på turné

Kronan Säkerhet och Coapps arrangerar Kris- och säkerhetstouren 2019, en landsomfattande turné där krishantering och säkerhetsfrågor tas upp i form av kostnadsfria halvdagsseminarier.

Kris- och säkerhetstourens program innefattar två pass per dag med olika inriktningar enligt följande:

Förmiddagsseminariet (09:00 – 12:00) riktar sig till kommunala säkerhetschefer, säkerhetssamordnare, säkerhetsansvarig inom utbildningsförvaltningen, rektor, skolledare, lärare eller förtroendevald.

Eftermiddagsseminariet (13:00 – 16:00) riktar sig till säkerhetschefer, företagsledare, ledare för kommunala bolag eller med i krisledningen för ett företag eller organisation, HR-ansvarig, personalchef, polis eller fastighetsskötare.

Enligt Richard Buske på Kronan Säkerhet kommer deltagarna få en inblick i det senaste inom incident- och krishantering samt information om effektiva kommunikationsmöjligheter.

Frågeställningar som kommer beröras specifikt på seminarierna är:

– Hur planeras krisarbetet innan olyckan är framme?

– Hur leder jag min organisation när krisen är ett faktum?

– Hur varnas all personal på en stor arbetsplats om en pågående allvarlig incident?

– Hur informeras snabbt krisledningen och berörda organisationer om en krissituation?

– Kan personer i krisledningen effektivt delta på distans?

– Hur kommuniceras beslut, aktiviteter och lägesbilden?

Kris- och Säkerhetstouren är landsomfattande och äger rum med start i Varberg den 16 september enligt följande:

September
Varberg: 16 september, Halmstad: 17 september, Umeå: 17 september,  Helsingborg: 18 september, Skellefteå: 18 september, Lund:  19 september,  Luleå: 19 september, Timrå / Sundsvall: 23 september, Ronneby: 23 september,  Örnsköldsvik: 24 september,  Hässleholm: 24 september,  Östersund: 25 september, Kalmar: 25 september,   Trollhättan: 25 september, Oskarshamn: 26 september, Stockholm - City:  30 september.

Oktober
Borlänge: 1 oktober,  Växjö: 1 oktober, Jönköping: 1 oktober, Örebro: 1 oktober, Mora:  2 oktober,  Hudiksvall: 3 oktober, Värnamo: 3 oktober Eskilstuna: 7 oktober, Norrköping: 8 oktober, Västerås: 9 oktober  Gävle: 15 oktober, Uppsala: 17 oktober,  Stockholm - Kista:  21 oktober, Göteborg 22 oktober,   Stockholm - Södertälje: 22 oktober, Örebro: 23 oktober,  Linköping:  24 oktober, Karlstad: 28 oktober

Anmälan görs på www.cocrisis.se/sakerhetstouren-2019 där det också framgår var seminariet hålls på orten.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng