2019-10-21

Konferens om upphandling av säkerhet i samband med Sectech

Mårten Wallén, VD för SBSC:

Under Sectech-dagarna på Stockholmsmässan den 19 – 20 november händer en hel del, även på Scandic Talk Hotel, som ligger direkt anslutning till säkerhetseventet på Stockholmsmässan. På Sectechs öppningsdag arrangerar nämligen Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) en förmiddagskonferens om offentlig upphandling. 

Frågan som arrangören och Sectech-utställaren SBSC, ställer är, hur bra fungerar upphandlingar av säkerhetslösningar egentligen?

Konferensen fokuserar på utmaningarna när det gäller upphandling, projektering och installation av säkerhetslösningar, enligt Mårten Wallén, VD för SBSC:

– Bakgrunden till att konferensens tillblivelse är de många frågor och diskussioner vi som certifieringsorgan stöter på i kontakter med kravställare och upphandlare i form av försäkringsbolag, myndigheter och kommuner, med säkerhetskonsulter och slutligen med säkerhetsleverantörerna, säger han.

Många frågor och svar
Frågorna som ställs och som ska besvaras är många. Finns den kompetens hos upphandlare och inköpare som behövs? Går krav på hög kvalitet att kombinera med ett bra pris? När, var och hur i upphandlingsprocessen ska man använda sig av en säkerhetskonsult? Hur vet man att säkerhetskonsulten har rätt kompetens? Hur skriver man relevanta och tydliga krav i förfrågningsunderlag? Hur ska man som leverantör säkerställa en bra dialog med kunden under hela processen?

– Syftet med konferensen är att diskutera de utmaningar man möter vid upphandling, projektering, och leverans av säkerhetslösningar, inte minst med anledning av de krav som ställs i olika lagstiftningar och försäkringsvillkor, men även mot bakgrund av en idag mycket snabb teknikutveckling och hög grad av digitalisering, säger Mårten Wallén

Konferensen vänder sig till personal:

•  som arbetar med upphandling och inköp av säkerhetslösningar

• inom försäkringsbranschen som arbetar med brand- och säkerhetsrelaterade frågor

• som projekterar eller på annat sätt deltar i säkerhetsupphandlingar, t.ex. som säkerhetskonsult

• som arbetar med installation av säkerhetslösningar, t.ex. anläggningar för inbrottslarm och brandlarm, vattensprinkler, kamerabevakning, passersystem, dörrmiljöer m.m.


Programmet innefattar, förutom frukost, från klockan 8.30, följande programpunkter:

 • Skatteverkets erfarenheter och metoder för upphandlingar av säkerhetslösningar, T
  Talare: Tobias Wallin och Helena Rom, Skatteverkets säkerhetsavdelning.

 • Säkerhetsupphandling sett ur säkerhetskonsultens perspektiv.
  Talare: Henrik Good och Claes Kindgren, Projsec.

 • Säkerhetsleverantörens erfarenheter av säkerhetsupphandlingar.
  Talare: Johan Uddén, Axlås Solidlås.

  Det hela avslutas sedan med en paneldebatt.

Mårten Wallén betonar att tanken med tidpunkten och platsen för konferensen är att deltagarna ska kunna kombinera deltagande på konferensen med ett besök på Sectech, som pågår samtidigt i angänsande Stockholmsmässan.

– Och där ställer vi ju ut, säger Mårten Wallén, som också framhåller att deltagandet på konferensen är kostnadsfritt.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng