2018-02-04

Ingen utdelning för Axis aktieägare

Axis huvudkontor i Lund.

Axis delårsrapport för fjärde kvartalet 2017 visar på en nettoomsättning 2.204 miljoner kronor (2.059).

I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 13 procent. Rörelseresultatet uppgick till 206 miljoner kronor (253),vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,3 procent (12,3).

Periodens resultat uppgick till 132 miljoner kronor (169). Och resultatet per aktie uppgick till 1,90 kronor (2,43).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå avseende räkenskapsåret 2017 (0,92 kr).

För helåret 2018 ökade nettoomsättningen med 16 procent till 8 603 miljoner kronor (7 386). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 15 procent.

Rörelseresultatet ökade till 1 014 miljoner kronor (885), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,8 procent (12,0).

Periodens resultat uppgick till 736 miljoner kronor (639). Och resultatet per aktie uppgick till 10,59 kronor (9,20).

I en kommentar till rapporten framhöll VD Ray Mauritsson att fortsatt tillväxt under kvartalet, såväl som under hela 2017, medförde rekordomsättning för helåret.

– Valutaeffekter hade endast begränsad påverkan på omsättning och tillväxt. Förlängda ledtider på den samlade marknaden för komponenter, som vi har rapporterat om under året, förväntas fortsätta in i 2018, menade han vidare.

Mauritsson nämnde också att de förvärv som gjordes under 2016 har utvecklas väl under året och bidragande faktorer till Axis tillväxt.

– Under det fjärde kvartalet kunde Axis exempelvis presentera ökad integration av 2N, i och med att 2N:s medarbetare i USA integrerades i Axis amerikanska säljorganisation.

När det gäller produktportföljen betonade Mauritsson lanseringen av de första värmekamerorna i Axis P-serie, som han menar är ett stort steg för Axis mot att kunna erbjuda det värde värmekameror kan skapa till en större bredd av kunder och till fler användningsområden än tidigare.

Axis tillväxt speglas också genom ökningen av antalet medarbetare.

– Vid årets slut var vi knappt 2 900 anställda. Den största ökningen kommer från rekrytering av personal till forskning och utveckling och till försäljning. I det sammanhanget är det värt att nämna att vi förstärkt organisationen med en vice president för Europa, Mellanöstern och Afrika, som har ansvar för att leda Axis expansion på dessa marknader, kommenterade Ray Mauritsson som också förklarade att Axis uppdaterat sina långsiktiga finansiella mål, som reviderades senast 2004, för att de ska ligga bättre i linje med hur Axis och marknaden utvecklas.

– Med nuvarande strategi är vår ambition att en årlig omsättningstillväxt på 15 procent med en rörelsemarginal som överstiger 10 procent. När vi nu går in i 2018 har vi en stark grund för att fortsätta växa med lönsamhet.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng