2018-05-18

Helsingfors tunnelbana – nu med talat utrymningslarm

Helsinki Metro har utrustats med talat utrymningslarm från Bosch. Eftersom alla åtta nya tunnelbanestationerna i Helsingfors har en unik arkitektonisk design och olika byggmaterial vidtogs det extra åtgärder för att säkerställa en jämn ljudkvalitet.

Helsingfors tunnelbana är det viktigaste transitnätet i Finlands största storstadsregion och världens nordligaste tunnelbanesystem. Det ansluter centrala Helsingfors med närliggande förorter och städer. Varje år är 63 miljoner passagerare beroende av det säkra och effektiva järnvägssystemet i Helsingfors. En viktig säkerhetsfaktor är ett nytt talat utrymningslarm från Bosch.

Sedan november 2017 når Helsingfors tunnelbana ännu längre. Ett omfattande expansionsprojekt med förlängningen Länsimetro ("Västra Metron") har lagt till 14 kilometer spår och åtta helt nya tunnelbanestationer som når hela vägen till Esbo.

När det gäller att implementera talat utrymnuingslarm i så stor skala valde Helsinki Metro världens första helt digitala system: Bosch Praesideo. Praesideo är känt för sin skalbarhet, höga nivå av redundans, störningsfritt ljud och operativ mångsidighet samt har installeras i över 20 000 applikationer över hela världen.

Med sitt unika optiska nätverk var Praesideo den perfekta lösningen för att förlänga systemet och integrera Länsimetros 5 580 nya högtalare som är installerade i tolv färger och 14 olika högtalarutformningar för att matcha den toppmoderna interiörestetiken.

Eftersom varje av de åtta nya tunnelbanestationerna har en unik arkitektonisk design och olika byggmaterial vidtogs det extra åtgärder för att säkerställa en jämn ljudkvalitet. Med hjälp av Bosch högtalare genomförde ljudexperter 3D-akustikprov på alla stationer. Detta gav grunden till finjustering av ljudkontroller på varje station via 24 förstärkare på 600 kanaler med 91kW total förstärkareffekt.

Praesideo från Bosch säkerställer störningsfritt ljud vid alla åtta nya stationer oavsett akustiska variationer för att möta passagerarsäkerheten enligt de högsta specifikationerna. Länsimetro har erhållit certifiering enligt ljudsystemstandard SFS-EN 50849 samt brandlarmstandarder SFS- EN 54-16 och SFE-SV 54-24.

För att uppfylla ett nyckelkrav som fastställts av HSL är Praesideo från Bosch installerat som ett distribuerat system för att kunna styra sändningar på alla åtta tunnelbanestationer individuellt.

Ett direkt gränssnitt mot brandssystemet gör det möjligt för Bosch-systemet att spela upp automatiserade evakueringsmeddelanden i händelse av brandlarm för att dirigera passagerare till närmaste utgång. I kopplingen mot kamera övervakningssystemet spelar Bosch Praesideo automatiska varningsmeddelanden och meddelar operatörer när passagerarna är farligt nära spåren.

Byggandet av Steg 2 i Länsimetro är redan på gång för att lägga till sju kilometer nytt spår och beräknas vara klart senast 2020.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng