2017-03-18

Hammerglass skyddar busskurer och resecentrum i Liverpool

När Kirkby Bus Station skulle byggas om tog arkitekterna kontakt med Hammerglass AB för att få hjälp med materialval, konstruktion och infästningslösningar.

När Kirkby Bus Station skulle byggas om tog arkitekterna kontakt med Hammerglass AB för att få hjälp med materialval, konstruktion och infästningslösningar.

Lokaltrafiken i Liverpool drabbas ideligen av vandalism i busskurar och resecentrum. Beslut har därför tagits om att det vid om- eller nybyggnationer skall användas hållbara lösningar. När Kirkby Bus Station skulle byggas om tog arkitekterna kontakt med Hammerglass AB för att få hjälp med materialval, konstruktion och infästningslösningar.

Projektet var på över 3 miljoner kronor och Hammerglass-rutorna monterades av samarbetspartnern The Wilde Group, som har verksamhet över stora delar av England. The Wilde Group har specialiserat sig på skalskydd och arbetar till stor del inom offentlig sektor. Till projektet användes 12 mm Hammerglass-rutor. Då arkitekterna önskade glasklara kanter fick alla sidor fasas och diamantpoleras. Rutorna måttproducerades i Förslöv och skickades sedan över till Liverpool för montage.

– Från Hammerglass sida hoppas vi att detta var det första av en serie projekt i Liverpool, berättar Hammerglass AB:s Exportchef Ingrid Timmermans.

– Vi har gjort en del jobb i både England, Skottland och på Irland, men det är första gången vi är så pass djupt involverade redan från projektstart. Här har vi anlitats både för konstruktionslösningar, hållfasthetsberäkningar och simuleringsmodeller. Många av de tidigare leveranserna har varit okrossbara isolerglas till det engelsmännen kallar "Social Housing" – lägenhetskomplex för samhällets mer utsatta grupper. Genom att vi innehar "Secured By Design"-certifikat, som är brittiska poliskårens certifieringsorgan för godkända och rekommenderade säkerhetslösningar, kommer det en hel del förfrågningar från områden där våra glas och vår kompetens verkligen gör nytta, fortsätter Ingrid Timmermans.

Ulf Bergström som är affärsområdesansvarig för Hammerglass Infrastruktur har deltagit som sakkunnig i projektet och kunnat överföra erfarenheter från liknande resecentrumsprojekt i Sverige.

– Vi har kunnat ta med oss lärdomar från de installationer vi gjort i Växjö, Stockholm, Täby och nu senast älmhult, säger Ulf Bergström. Infästningslösningarna är viktiga, det skall ju inte kunna gå att sparka ut de rutor som inte kan slås sönder. Lika viktigt är det att kunna få fram korrekta mått på snedskurna rutor och redan på förhand lista ut var vi eventuellt skulle kunna få problem med inpassning i stålkonstruktionerna. Kirkby Bus Station gick fullständigt smärtfritt och kunden verkar nöjd, så vi får se vad framtiden har att bjuda oss, avslutar Ulf Bergström.

Hammerglass är en specialbelagd polykarbonatskiva – som är 300 gånger starkare än glas och i det närmaste okrossbar. Den unika ytan är nötningstålig och förenklar graffitisanering. Tack vare nanoteknologin kan rutorna även användas som isolerglas – något som annars inte är möjligt med polykarbonat.

Hammerglass AB i Förslöv tillverkar helt okrossbara isolerglas och är ensam i världen om sin produktionsmetod. Ytterglaset består av en polykarbonatskiva med extremt hård yta. Coatingen kan närmast liknas vid en hinna av flytande glas som hällts över skivorna. Ytbehandlingen möjliggör produktion av isolerglas med 5 års isolergaranti. Hammerglass är ca 300 gånger starkare än glas och är certifierat i P8B.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng