2018-03-09

Hammerglass får rekordbeställning på skott- och explosionssäkra glas

Hammerglass har fått en beställning på beskjutnings- och explosionssäkra fönster och dörrar till ett värde av 18 miljoner kronor.

Hammerglass AB har landat bolagets  största order någonsin. Bolaget ska nämligen leverera beskjutnings- och explosionssäkra fönster och dörrar till ett värde av 18 miljoner kronor.  

Ordern ingår i affärsområde Fastighet och befäster Hammerglass ledande marknadsposition inom skyddsglasområdet.

– Tyvärr innebär de mycket stränga sekretesskraven att vi inte får gå ut med vare sig kund eller objekt, men jag kan bekräfta att installationen kommer att utföras under Q3 och Q4 i år, och att det gäller uppgradering av en fastighet i Sverige, säger Hammerglass affärsområdeschef, Torbjörn Timmermans.

– Vi har sedan länge erbjudit beskjutningshämmande lösningar som tack vare Hammerglass egenskaper är mycket tunnare och lättare än traditionella skottsäkra rutor. I och med att vi dessutom kan tillverka skottsäkra isolerglas, blir låg vikt och tunnare glaspaket extra betydelsefullt, kommenterar Timmermans vidare.

Förutom att leverera kompletta fönster- och dörrsystem, kan Hammerglass även ansvara för allt från infästningslösningar till nyckelfärdigt montage.  I samråd med kunden fastställer bolaget hotbilderna, gör en genomgående riskbedömning av objektet (Security Assessment) och presenterar slutligen en lösning.

– Fortfarande är det många som tror att det räcker att ha en skyddsfilm på insidan av rutan för att stå emot terrorangrepp. Tyvärr visar både erfarenhet och tester att inte ens klassade filmer hjälper i särskild hög grad. I nio fall av tio saknas dessutom möjlighet att förankra filmen i fönsterkarmen på ett korrekt sätt, vilket innebär att hela glaspaketet åker in i rummet vid ett kraftigt angrepp. Vi lever i en värld med ständigt ökande risk för terrorangrepp och allt fler inser vikten av att ha rätt typ av skydd om något skulle hända, säger Torbjörn Timmermans.

Bengt Nilsson, VD för Hammerglass AB i Förslöv, ser nu att det behövs ytterligare investeringar i både produktionsutrustning och personal för att klara den ökade efterfrågan.

– Vi ökade omsättningen med 80 procent från 2016 till 2017 och redan vid utgången av februari i år hade vi 2018 års budget hemma, säger han.

– Det är självklart oerhört glädjande, men vi har också under många år lagt grunden som möjliggjort denna marknadsnärvaro och volymökning. Ungefär 40 procent av omsättningen går på export och även om vi ökar i Sverige så ser vi framför allt att potentialen för våra produkter i utlandet växer.

Förutom affärsområde Fastighet arbetar Hammerglass även inom affärsområdena Infrastruktur och Automotive.

– Även dessa visar bra tillväxt vilket gör att det kommer vara aktuellt med ytterligare anställningar under året, menar Bengt Nilsson avslutningsvis.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng