2017-07-14

Gunnebo får order på tillträdeskontroll för 2,5 miljoner Euro i Indien

Gunnebo-koncernen har mottagit en order värd 2,5 miljoner Euro för leverans och installation av tillträdeskontroll vid en högriskanläggning i Indien.

Gunnebos produkter kommer att integreras i en lösning som är utformad för att garantera auktoriserad tillträdeskontroll för ett förväntat flöde av 10 000 personer dagligen. Det kommer att vara möjlig att följa individers rörelser inne i byggnaden, samt ge auktoriserad access för fordon vid byggnadens åtta infarter.

– Denna offentliga högsäkerhetsanläggning kräver en robust och omfattande lösning för att möta anläggningens kritiska säkerhetsbehov och samtidigt garantera ett smidigt flöde av människor och fordon och samtidigt möta utmanande deadlines och estetiska standards, säger Henrik Lange, VD och koncernchef i Gunnebokoncernen.

– Kunden önskade även en partner med global erfarenhet av säkerhet för högriskanläggningar.

Gunnebo har god erfarenhet av att genomföra komplexa projekt vid kritiska anläggningar i Asien. Koncernen erbjuder även infrastruktur för underhåll och support.

Leverans påbörjas i augusti och hela installationen beräknas vara färdig i mitten av december 2017.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan