2016-08-05

Fortsatt stark tillväxt för Securitas

Alf Göransson, koncernchef för Securitas.

Alf Göransson, koncernchef för Securitas.

Securitas försäljning för andra kvartalet 2016 landade på 21.517 miljoner kronor (19 875) och en organisk tillväxt på 8 procent (4).Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1.087 miljoner kronor (926) och rörelsemarginalen 5,1 procent (4,7)

Alf Göransson VD och koncernchef framhåller den starka organiska försäljningstillväxten, när han kommenterar delårsrapporten.

– Den är driven av god portföljsutveckling och tilläggsförsäljning som fortsatte på rekordhöga nivåer. Det mesta av dessa extra behov av säkerhet är kortsiktiga till sin natur, och förväntas minska under andra halvåret 2016, säger han.

Alf Göransson betonar också att Securitas är väl positionerat för att hantera de högre nivåer av säkerhetsbehov som blivit allt mer efterfrågat de senaste åren samt den ökande oron för operationella avbrott hos Securitas kunders anläggningar. Framgångsformeln är, enligt Alf Göransson, optimering av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning med elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag.

– Som ett resultat växer vi just nu snabbare än säkerhetsmarknaderna i USA och Europa liksom i många av de ibero-amerikanska länderna, säger han.

För halvåret redovisar Securitas en försäljning på 42.131 miljoner kronor (39.361) och en organisk tillväxt på 8 procent (5). Rörelseresultat före avskrivningar landade på 2.083 miljoner kronor (1 835) och rörelsemarginalen 4,9 procent (4,7).

Att Alf Göransson är nöjd med första halvåret 2016 råder ingen tvekan om.

– Den valutajusterade vinsten per aktie förbättrades med 19 procent under det andra kvartalet och med 16 procent under det första halvåret 2016., konstaterar han.

– Rörelseresultatet förbättrades med 18 procent jämfört med det första halvåret föregående år, justerat för valutakursförändringar, och rörelsemarginalen förbättrades till 5,1 procent i kvartalet och till 4,9 procent under de första sex månaderna.

I linje med de senaste åren talar Alf Göransson också mycket utvecklingen mot ett allt större teknikbaserat innehåll i tjänsteportföljen.

– Försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet var stark under de första sex månaderna och i linje med våra förväntningar. Vi tror att vi kan fortsätta att öka försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet i en hög takt under de kommande åren, och att göra den till en betydande del av koncernens totala försäljning, säger han och nämner avslutningsvis betydelsen av det slutförda förvärvet av Diebolds verksamhet inom elektronisk säkerhet i Nordamerika.

– Ett viktigt bidrag för att accelerera vår omvandling och vi har också nyligen ingått avtal om två medelstora förvärv inom elektronisk säkerhet i Europa.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan