2020-07-01

Erik Selin ny storägare i Secits

 Erik Selin har förvärvat 1 162 000 aktier i säkerhetsbolaget Secits, motsvarande en ägarandel om 7,8 procent. Han blir därmed Secits tredje största ägare efter Erik Bech Jansen och VD Jens Wingren. Styrelseledamot Martin Mildner har tidigare under juni månad förvärvat 800 000 aktier motsvarande en ägarandel om 5,4 procent.

Aktieposterna har förvärvats från Erik Bech Jansen, som i maj ökade sitt ägande i bolaget i samband med en riktad nyemission. Bech Jansen har som tidigare kommunicerats önskat sprida en del av dessa aktier på andra långsiktiga ägare som på olika sätt kan stödja bolagets utveckling. Efter transaktionerna kvarstår han som bolagets största ägare med 1 525 00 aktier motsvarande 10,6 procent.

– Jag är glad att få välkomna en person så starkt förankrad i fastighetsbranschen som ägare i Secits. Det är en positiv signal eftersom fastigheter är en sektor vi vill växa inom, säger VD Jens Wingren.

Medlen från den riktade emissionen ska användas för nysatsningar. Secits har identifierat flera segment där tillväxtmöjligheterna är goda, däribland fastigheter och industri.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng