2016-06-22

Elektronisk säkerhet i fokus på Securitas kapitalmarknadsdag

Securitas koncernchef Alf Göransson.

Securitas koncernchef Alf Göransson.

Tekniken förändrar säkerhetsbranschen dramatiskt, och Securitas leder denna omvandling. Vid Securitas kapitalmarknadsdag i Malmö den 21 juni 2016 gav Securitas VD och koncernchef Alf Göransson tillsammans med medlemmar av koncernledningen fördjupad information om företagets strategi för framtiden.

– Tekniken förändras allt snabbare och håller på att bli en självklarhet i de flesta branscher. Allt blir digitalt. Det som differentierar ett företag från ett annat är kreativitet, snabbhet och flexibilitet. I denna nya miljö handlar det mer och mer om hur vi kan anpassa tekniken och förädla innovation för att öka värdet till kunderna, sa Alf Göransson,

Alf Göransson menade vidare att Securitas leder omvandlingen av säkerhetsbranschen, från traditionell bevakning till säkerhetstjänster, och tog som exempel säkerhetsföretagets nuvarande tjänstemix.
– Vi kombinerar stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning med elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Vi fortsätter att investera i och spela en viktig roll när det gäller att kombinera bevakningstjänster med elektronisk säkerhet, och ökar aktivt den organiska försäljningstillväxten inom säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet.

Göransson hävdade också att Securitas drar också nytta av förvärvsmöjligheter inom elektronisk säkerhet.
– Vi förvärvade nyligen tillgångarna i Diebold Electronic Security i Nordamerika, som är den tredje största leverantören av elektroniska säkerhetstjänster i Nordamerika. Förvärvet stödjer vår strategi och stärker vår ställning som den globala kunskapsledaren inom säkerhetstjänster.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan