2009-11-11

Cubsec Bevakning får dipolm som Gasell

Tack vare en tillväxttakt på 211 procent mellan 2005 och 2008 utses det göteborgsbaserade säkerhetsföretaget Cubsec Bevakning till Gasell av tidningen Dagens Industri.

Marknaden för säkerhetstjänster har länge dominerats av ett fåtal stora aktörer.

- Vi har valt att ta positionen som den personliga aktören som anstränger sig lite extra. Det har både kunder och medarbetare uppskattat, och det är nog anledningen till vår fenomenala tillväxt, kommenterar Cubsecs VD Andreas Gyllestrand. Att bli utnämnd till ett gasellföretag känns mycket fint och kommer att sporra oss att utveckla företaget och våra medarbetare ännu mer.

Cubsec Bevakning grundades 2003 och har idag circa 130 medarbetare som arbetar med bevakningstjänster för företag och offentlig sektor.

Hos Cubsec finns över 30 olika språk representerade, vilket har varit en medveten strategi från företagets sida.

- Öppenhet och dialog är viktigt för oss. Vi vill kunna kommunicera med så många som möjligt. För att klara det är det självklart att sträva efter att ha medarbetare från värdens alla hörn. Det gör att vi kan göra ett mycket bättre jobb när vi till exempel bevakar i förorterna.

Cubsec arbetar med såväl bevakning som larmutryckning och avancerade personskyddstjänster. Bland företagets kunder finns Göteborgs Stad, Göteborgs Universitet, Chalmers tekniska högskola, Kriminalvården och Göteborg & Co med flera. I vinter börjar man för första gången att arbeta i Stockholm.

- Vi räknar med att fortsätta att växa tror lågkonjunktur, säger Andreas Gyllestrand avslutningsvis.

Cubsec kommer att ta emot Diplom vid Gasell konferensen i Göteborg den 24 november.

Fakta om Di Gasellföretag:

- har offentliggjort minst fyra årsredovisningar.
- har en omsättning som överstiger 10 Mkr.
- har minst tio anställda.
- har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen.
- har under samma period minst fördubblat sin omsättning.
- har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
- har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
- har sunda finanser.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan