2013-04-05

Cubsec bevakar Rinkeby och Tensta

Cubsec tar över bevakningen på Rinkeby torg och Tensta Centrum på uppdrag av FastPartner. Uppdraget omfattar butiks- och centrumbevakning, larmutryckning och åtgärd. Utöver Rinkeby och Tensta ingår även Hässelby Centrum.

– Det är mycket glädjande att få möjlighet att utöka vårt åtagande i Järva. Vi brinner för att arbeta i områden där det finns socialt utanförskap. Det är här vi får chansen att använda oss fullt ut av vår värdegrund och skapa det som vi kallar "Lönsamt socialt engagemang". För många i närområdet är torget en viktig samlingsplats. Vi hoppas att tillsammans med vår uppdragsgivare kunna lyfta torgen ytterligare och på så sätt skapa värde för både affärsinnehavarna och medborgare, säger Cubsecs vd Andreas Gyllestrand.

Cubsec bedriver sedan 2012 verksamhet med trygghetsvärdar i Järvaområdet och har på kort tid ökat servicenivån i området.

– Vi vill vara med och skapa en känsla av trygghet och samförståelse och upprätthålla goda relationer till boende och besökare i området. Vår personal är mycket väl bekanta med områdena vilket naturligtvis bidrar till att bibehålla en god relation med de som bor och verkar där, säger Gyllestrand.
Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan