2018-05-25

Consiliums första delårsrapport 2018

Som tidigare meddelats på Securityworldmarket.com går Consilium vidare i sin fokusering på säkerhetsverksamheterna. I Consilium första kvartalsrapport för 2018 redovisas en nettoomsättning på 374,6 miljoner kronor (367,9) för den kvarvarande verksamheten. Det betyder en ökning på 2 procent i jämförelse med motsvarande period 2017.

Bolaget har också avslutat strukturprogrammet som minskar årskostnaderna med 40 miljoner kronor, meddelade styrelsen i samband med att årets första delårsrapport presenterades.

Under januari – mars 2018 minskade orderingången för kvarvarande verksamheter med 9 procent till 381,8 miljoner kronor (417,8). EBITDA för kvarvarande verksamheter ökade med 3 procent till 52,6 miljoner kronor (51,3), och EBITDA-marginalen ökade till 14,0 procent (13,9).

Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 1,15 kronor (1,63). Resultat per aktie för total verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,86 kronor (1,55).

Likvida medel, kortfristiga placeringar och pantsatta likvida medel, uppgick per 31 mars 2018 till 228,2 miljoner kronor.

Consilums verksamhet ärhuvudsakligen inriktad mot brand- och gasdetektion för fartyg, offshoreanläggningar, tåg och tunnelbanor samt större fastigheter med höga skyddsvärdenLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan