2017-02-24

Consilium redovisar en tillväxt på 10 procent för 2016

Consiliums delårsrapport för september – december 2016 visar på en orderingång som ökat med 8 procent till 453,5 miljoner kronor (421,2).Nettoomsättningen landade på 471,6 miljoner kronor (467,0). EBITDA uppgick till 50,4 miljoner kronor (54,0), och exklusive jämförelsestörande poster till 47,4 miljoner kronor (54,0).


För helåret 2016 ökade orderingången med 10 procent till 1 654,1 miljoner kronor (1 497,7) medan nettoomsättningen ökade med 5 procent till 1 643,2 miljoner kronor (1 565,5). EBITDA uppgick till 197,1 miljoner kronor (211,5)

I en kommentar till rapporten betonar Ove Hansson, Consiliums vd och koncernchef, att bolaget har fortsatt att öka affärsvolymen, trots en kraftigt försvagad marknad inom flera marknadssegment

– Säkerhetskraven ökar globalt inom alla våra områden. Stor eftermarknad, och försäljning till marknads- segment med helt olika konjunkturutveckling och investe- ringscykler, ger Consilium en relativt stabil utveckling över tid. Denna stabilitet möjliggör långsiktiga satsningar på nya produkter och nya marknader, säger han.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng