2020-11-16

Consilium byter namn till Concejo

Vid en extra bolagsstämma  i Consilium AB (publ)  beslutades om att ändra bolagsnamnet till Concejo AB  i enlighet med styrelsens förslag.


Också verksamhetsbeskrivningen ska ändras och därutöver ska vissa justeringar av paragrafer i bolagsordningengöras för att anpassa den till vissa lagändringar. Bolagsstämman beslutade även i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Jonas Rydell till ny styrelseledamot.

Styrelsen i Consilium AB (publ) består därefter av Erik Lindborg (Ordf.), Carl Adam Rosenblad, Sten Ankarcrona, Thomasine Rosenblad, Stefan Gattberg och Jonas Rydell.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng