2018-04-24

Björn Eriksson: "Viktigt att kunna uppträda med en röst framöver"

Björn Eriksson inledde Branschdagen med inspirerat tal om hur säkerhetsbranschens företagens roll i samhället kan stärkas.

Sammanslagningen med Swesec var den största nyheten när Säkerhetsbranschen i går arrangerade Branschdagen och samtidigt hölls årsmöte.

– Det är viktigt att kunna uppträda med en röst framöver, sa Säkerhetsbranschens ordförande Björn Eriksson.

Björn Eriksson inledde Branschdagen med att meddela att Säkerhetsbranschen och Swesec har gått samman under det gemensamma namnet Säkerhetsbranschen.

– Vi har pratat med varandra länge, vi hade en diskussion om det här för något år sedan men då blev det ingen kärleksaffär, i stället blev det en bekantskap och den bekantskapen har nu utvecklas till förlovning som övergått i giftermål, sa Björn Eriksson.

Han menar att båda organisationerna slagits för samma sak och att de kommer att hitta ett bra sätt att forma samarbetet eftersom branschen måste hitta en samlad form för att kunna delta i debatten.

– Ensam är inte stark. Det har varit väldigt kul och jag tror att vi har haft glädje av de här långa samtalen och att vi är ganska klara över vad vi ska göra även om vi inte har alla detaljer klara men vi vet att båten har rätt kurs nu, sa Björn Eriksson.

Kommit närmare offentliga sektorn
Han menar att säkerhetsbranschen är en bransch med lysande framtidsutsikter men betonar också hur viktigt det är att tala med en röst. Han nämnde framgångarna med att förändra samhällets syn på kameraövervakning och menade att lanseringen av begreppet trygghet varit en viktig faktor (vilket kan härledas till att tankesmedjan SNOS arbetade aktivt med just trygghetsbegreppet när de 2009 drog igång sin kampanj för liberalare kameralagstiftning och så småningom lanserade Trygghetskamerans dag).

– När jag träffar folk från den offentliga sektorn säger de att de bara klarar av en uppfattning: ”Vad säger ni, är ni överens?” Är man inte överens är man inte intressant och det där måste man begrunda, sa han och åsyftade förstås att den privata säkerhetsbranschen fortfarande representeras av flera organisationer, exempelvis Säkerhetsföretagen.

– Det finns ett behov av en överbyggnad som kan samla ihop och ena de olika rösterna till en enda röst. SNOS har framgångsrikt arbetat så och det finns fler organisationer som haft ett liknande förhållningssätt.

Å andra sidan tyckte han sig dock se en tydlig positiv utveckling vad gäller säkerhetsbranschens kommunikation med det offentliga.

– Vi håller på att gå från en slags dold konferens gentemot den offentliga verksamheten till ett slags partnerskap. Vi inser att vi behöver varandra. Det finns mycket mer att göra men det händer hela tiden saker så att den offentliga verksamheten börjar se oss som komplement. Det är spännande, sa han.

Opinionsbildning avgörande
Björn Eriksson avslutade med sitt eget mantra ”Såväl kabel och snabel” och syftade då på Säkerhetsbranschens arbetsuppgifter.

– Å ena ändan har vi praktiska frågor och hur man drar kablar för ett larmsystem, medan snabeln handlar om att trumpeta ut ett budskap. För om man inte är duktig på opinionsbildning får man inte fram sina saker, sa Björn Eriksson som nu går in på sitt sista år som ordförande.

Under Branschdagen hölls även en rad seminarier. Lägg därtill att avgående VD:n Torbjörn Ferndahl avtackades och hans efterträdade Joakim Söderström välkomnades. Kvällen avslutades med årsmöte, mingel och middag.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan