2022-04-03

Behovet av cybersäkerhet präglar uppdaterade normer för inbrottslarm

Mats Moberg, SSF:s normchef.

Att cybersäkerheten blir allt högre prioriterad kommer märkas av på många olika sätt. Ett exempel är kommande SSF-normer, såväl nya som uppdaterade normer. Normen SSF 1014 Materiel Inbrottslarm är inget undantag.

Nu finns ett färdigt förslag på uppdatering av normen SSF 1014 Materiel Inbrottslarm. Inom kort är också remissutgåvan klar för utskick. Enligt Mats Moberg, normchef på SSF, är normens fullständiga och korrekta rubricering ”Material – Inbrottslarmsanläggning, klassning, krav och provning”.

– Det innebär att normen kravställer vilken kvalitet och funktion materialet ska ha för att få installeras i olika larmanläggningar beroende på larmklass, säger han.

När det gäller ändringar sedan föregående utgåva framhåller Mats Moberg att den uppdaterade utgåvan har en tydligare indelning med ”Klassning, krav och provning”.

Att cybersäkerhet också är något för aktörerna på marknaden för fysisk säkerhet märks genom att normförslaget innefattar att hänvisning till normen "SSF 1101 SSF Cybersäkerhet Basnivå – Grundläggande IT-säkerhet” har tillkommit. Också hänvisning till "SSF 1120 IoT – Uppkopplade enheter – Krav och provning” har tillkommit.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng