2019-07-17

Assa Abloy visar god tillväxt och förbättrad rörelsemarginal

Assa Abloy redovisar i sin delårsrapport för andra kvartalet en omsättning på 23 544 miljoner kronor (21 140), en ökning med 11 procent, varav den organiska tillvästen står för  3 procent  (5) och den förvärvade tillväxten svarar för 4 procent netto.  Starkast tillväxt har företaget i i Americas och Global Technologies, men även EMEA och Asia Pacific redovisar en god tillväxt. Entrance Systems tillväxt uppges vara stabil.

Under perioden har Assa Abloy tecknat avtal om tre förvärv med en sammantagen förväntad årsomsättning på cirka 800 miljoner kronor.

Rörelseresultatet (EBIT)* ökade med 28 procent och var 3.733 miljoner kronor (2 911), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,9 procent (13,8).

Nettoresultatet* uppgick till 2 562 miljoner kronor (2 049) och vinsten per aktie* landade på 2,31 kronor (1,84). Operativt kassaflöde ökade med 27 procent och uppgick till 3.636 miljoner kronor (2 855)

Nico Delvaux, VD och koncernchef, framhåller i en kommentar till delårsrapporten  att Assa Abloy, efter en bra start på 2019, haft en fortsatt positiv utveckling under andra kvartalet. 

– Efterfrågan har generellt varit god under 2019, men med variationer mellan olika marknader. Osäkerheten har samtidigt ökat i vissa marknader då vi har sett svagare byggindex och geopolitiska utmaningar. För att bibehålla vårt ledarskap på kort- och lång sikt är det viktigt att snabbt anpassa sig efter marknaden och att ha fokus på våra strategiska målsättningar, säger han.

– Det är glädjande att se att kostnadseffektivitet i allt vi gör ger resultat. Under andra kvartalet genererade våra effektiviseringsprogram och övriga besparingar effektiviseringar på över 200 miljoner kronor. Vi arbetar kontinuerligt med att identifiera effektiviseringar i hela koncernen, vilket är viktigt för vår fortsatta konkurrenskraft.

Nico Delvaux kommenterar vidare att Assa Abloy fortsätter att investera i produktledarskap genom innovation för hållbar och lönsam tillväxt.

– Våra investeringar i innovation har drivit vår starka tillväxt inom elektromekaniska produkter under det senaste året, inklusive 20 procent tillväxt under andra kvartalet. Idag arbetar mer än 2.600 medarbetare med produktutveckling och vi har över 9.000 patent inom våra olika produktsegment. Dessa resurser ger oss en solid plattform för att fortsätta att utveckla lösningar som gör livet enklare och säkrare för våra kunder. Eftersom medarbetarna är vår viktigaste tillgång, fortsätter vi att investera i utbildning och kompetensutveckling för att även i framtiden leda utvecklingen av branschen, säger han.

En annan drivkraft för tillväxt är den ökande efterfrågan på hållbara lösningar, menar Delvaux vidare.

– Med vår starka position inom hållbara och innovativa produkter är vi väl positionerade för att ta tillvara på dessa möjligheter och växa genom att vara relevanta för våra kunder. Det gör att vi kan fortsätta att skapa aktieägarvärde och bidra till en hållbarare värld.

*Exklusive nedskrivning av goodwill och övriga immateriella tillgångar i Q2 2018 om –5.595 miljoner kronor, vilket motsvarar –5.268 miljoner kronor efter skatt.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan