2019-07-08

Ännu ett företagsförvärv av Prosero som når en miljard i omsättning

Prosero Security Group fortsätter med sin aggressiva förvärvsstrategi. Nu kan även Säkerhetsteknik, SKT Säkerhet & Tele och ADS (i texten nedan kallad Säkerhetsteknik) inräknas i koncernen.

Säkerhetsteknik är ett säkerhetsföretag med en stark lokal förankring i Skåne i allmänhet och Malmö i synnerhet.

” Säkerhetsteknik har ett brett kunnande inom passersystem, elektronisk säkerhet och dörrautomatik samt en stark lokal kundbas i Malmö med omnejd. Säkerhetsteknik passar väldigt väl in i Prosero och tillsammans med systerbolaget Swedsecur har vi möjligheten att ge befintliga och nya kunder i västra Skåne än bättre service, kommenterar Mikael Norlander, VD Prosero.

Företagsgruppen Säkerhetsteknik har bildats genom samgåendet av Säkerhetsteknik i Örestad, SKT Säkerhet & Tele (SKT), och Automatiska Dörrsystem i Malmö (ADS). Säkerhetsteknik och SKT är specialiserade på svagströmsinstallationer, har en djup och bred erfarenhet inom passersystem samt erbjuder inbrottslarm, kameraövervakning och porttelefoni. Genom ADS har Säkerhetsteknik också fått expertis inom dörrautomatik för både slagdörrar och skjutdörrar. Säkerhetsteknik har 13 medarbetare och omsätter årligen cirka 30 miljoner kronor.

– För Säkerhetstekniks medarbetare och kunder är det en idealisk lösning att bli en del av Prosero. Vi kan bibehålla vår lokala närvaro och fokus samtidigt som vi får tillgång till de resurser och den breda kompetens som finns inom Proseros många bolag. Det gör att vi framöver kan möta våra kunder på två nivåer dels genom det lilla bolagets snabbhet och personliga relation, dels genom den större gruppens bredd och trygghet, kommenterar Christer Dahlberg, VD för Säkerhetsteknik.

Säljarna av företagsgruppen Säkerhetsteknik har genom förvärvet blivit delägare i Prosero.

Prosero består nu av 29 företag på 38 platser i Sverige och Norge och uppger i ett pressmeddelande att den samlade omsättningen uppgår till cirka en miljard kronor.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng