2020-10-05

Amido tecknar ramavtal med Castellum

Fastighetsbolaget Castellum har som ambition är att vara branschledande inom digitalisering och hållbarhetsarbete. Som ett led i denna ambition har ett ramavtal tecknats med Amido för användning av plattformen Alliera som skapar en enkel hantering av digitala nycklar. Detta möjliggör även för användning av SOS Smart passage som kan rädda liv när den ger räddningstjänst och ambulans tillträde när olyckan är framme.

Alliera låter fastighetsägaren enkelt hantera digitala nycklar för accesser till sina hyresgäster och andra som behöver tillgång till låsta utrymmen. Hyresgäster kan administrera sig själva och därigenom få en snabbare service samtidigt som fastighetsägaren kan fokusera på andra uppgifter.

– Vår förväntan är att Castellum inom ett år kan se en halvering av antalet passersystemsrelaterade ärenden, en minskning med arbetstiden runt 75 procent och utöver besparingar i infrastrukturen en ökning i kundnöjdheten, säger Johnny Berlic, VD för Amido AB.Amido, som hävdar att Alliera är den lösning som funnits längst på marknaden och som är integrerad med flest passersystem.

– Alliera är även det enda öppna systemet som är kopplat till SOS Alarm, säger han.

Johnny Berlin framhåller också Det innoveras nu mycket inom Proptech-sektorn men för fastighetsägare att accelerera sin digitaliseringsresa så behöver de inte vänta på nya saker, väldigt mycket finns redan här.

Amido har cirka 750.000 digitala nycklar under management i Alliera vilket gör det till Sveriges största öppna lösning för digital nyckelhantering till fastigheter, enligt Johnny Berlin.

– För hemleveranser ger Amido logistikföretag tillträde till över hundratusen hushåll och företag i Sverige, kommenterar han vidare.

Amidos ramavtal baseras på ett Security-as-a-Service-koncept där kunden bara bara betalar för det som används.
Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng