#TRYGGHETNU – programmet


Trygghet nu logo

Kamerors betydelse i brottsutredningar och idrottens terrorberedskap

– missa inte årets viktigaste säkerhetskonferens!

Den 13 maj arrangeras #Trygghetnu 2020 på på Clarion Hotel Stockholm, en heldagskonferens med många intressanta talare.

Att skapa ökad trygghet i samhället blir allt viktigare. Men hur ser människor på exempelvis brottsbekämpande kamerors roll när de ställs mot behovet av ett personligt integritetskydd? Hur effektiv är kameraövervakning i brottsutredningar egentligen? Och finns det anledning att vara orolig för terroraktioner när man besöker idrottsarrangemang, eller finns terrorberedskapen? Hur arbetar polisens olika avdelningar med kamerateknik? Och hur ser Stockholms trygghetsråd på huvudstadens möjligheterna att göra huvudstaden tryggare för alla?

VÄLKOMMEN TILL #TRYGGHETNU

Med anledning av Covid-19 kommer arrangören att följa utvecklingen och hörsamma eventuella restriktioner utfärdade av myndigheter och regering fram tills eventet äger rum.

Med alla besökare, talare och sponsorer på plats kommer arrangören inte släppa in fler än 250 personer under eventet.

Program


08:00

Registrering, frukost & mingel

I åhörarsalen där också sponsorer finns på plats i den lilla mini-utställningen.

09:20

Välkommen

Kristina Axén Olin och Lennart Alexandrie, ordförande respektive generalsekreterare på tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (Snos) som representerar arrangörerna SNOS och Securityuser.com, önskar alla välkomna och redogör för vad dagen har att bjuda.

Kristina Axén Olin
Kristina Axén Olin
Lennart Alexandrie
Lennart Alexandrie

9:30

Vilken effekt har kameror i brottsutredningar?

Hur bra är säkerhetskameror när man utreder brott? Det ska Matt Ashby berätta om när han intar talarstolen på #Trygghetnu i Stockholm den 13 maj. Anförandet baseras på hans unika studie: "The value of CCTV surveillance cameras as an investigative tool: an empirical analysis", publicerad i "European Journal on Criminal Policy and Research" 2017.

Matt Ashby hoppas också få presentera på färska rön om varför kameror i vissa brottsutredningar inte varit till någon god hjälp och hur rätt beslut vid design och underhåll av kamerasystemet kan skapa förutsättningar för effektivare kamerabevakning.

Talare: Matt Ashby, lektor i brottsvetenskap, UCL Department of Security and Crime Science.

10:20

Hur ser allmänheten på kamerabevakning och på datainsamling?

Den personliga integriteten är starkt sammanlänkad med förekomsten av kamerabevakning. Hur ser då allmänheten på kameraövervakning? På konferensen presenterar Markus Lahtinen utfallet från en SIFO-undersökning, omfattande tusen personer som delgett sin syn på kamerabevakning och integritet. Här inbegrips också vilken typ av datainsamling som de tillfrågade anser vara mest integritetskränkande, företagens, privatpersoners eller samhällets datafångst?

Talare: Markus Lahtinen, universitetsadjunkt i informatik på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

10:40

Paus

11:00

Så arbetar polisen med kameror för brottsbekämpning och i utredningssyfte

Idag förfogar polisen över olika typer av expertis som arbetar med kamerateknik på olika sätt. I den här programpunkten presenteras flera exempel på intressanta projekt som bedrivs.

  • Om rättsavdelningens arbete inom biometri och kameraprojektet, berättar Sara Markstedt på Polisens rättsavdelning.
  • Polisens nationella kameraprojekt är temat för Pia Glenvik, projektledare på Nationella operativa avdelningen (Noa).
  • Om ansiktsigenkänning och sökningar mot signalementsregistret, berättar Elisabet Leitet, projektledare vid Nationellt forensiskt centrum (NFC).

Talare: Sara Markstedt, jurist, Polisens rättsavdelning, Pia Glenvik, projektledare på Nationella operativa avdelningen (Noa), Elisabet Leitet, projektledare vid Nationellt forensiskt centrum (NFC).

Sara Markstedt
Sara Markstedt
Pia Glenvik
Pia Glenvik
Elisabet Leitet
Elisabet Leitet

11:40

Lunch

12:40

Kaffe & mingel i utställningen

13:00

Finns det någon terrorberedskap på våra idrottsarenor?

Säkerhetsåtgärder för att komma åt huliganism på och kring idrottsarenor hör vi ofta talas om. Men hur är det med beredskapen mot terroraktioner? Vad gör idrotten för att förebygga terrorattentat på arenorna? Vad kan göras?

Riksidrottsförbundets säkerhetschef Lena Sahlin ska berätta om ett påbörjat utbildningsprojekt kring terrorberedskap hos idrottsföreningar och arrangörer. Det bedrivs tillsammans med polisen och MSB som på uppdrag av regeringen tagit initiativ till projektet.

Talare: Lena Sahlin, säkerhetschef, Riksidrottsförbundet.

13:40

Hur jobbar ett trygghetsborgarråd och hur blir Stockholm tryggare?

Erik Slottner (KD) är något så ovanligt som ett trygghetsborgarråd. På #Trygghetnu ska han berätta om vad denna roll innebär och hur Stockholm arbetar med ordningsvakter och fysiska trygghetsinvesteringar i stadsmiljön för att skapa ökad säkerhet och trygghet.

Talare: Erik Slottner, trygghetsborgarråd, Stockholms stad.

14:10

Paus

14:30

Programpunkten ej klar.

15:10

Säkerhetsbranschens VD Joakim Söderström och Säkerhetsföretagens branschchef Li Jansson diskuterar behovet av effektiv brottsbekämpning kontra integritetsskydd – hur ser framtiden ut och hur kommer den påverka den privata sektorn och dess aktörer.

Talare: Joakim Söderström, VD, Säkerhetsbranschen, Li Jansson, branschchef, Säkerhetsföretagen.

Avslutning med mingel i baren

Alla deltagare är efter programtidens slut välkomna till mingel som sponsras av Corepixel.

Med reservation för eventuella förändringar i programmet.

Tid:

Onsdagen den 13 maj, 2020, klockan 08:00 - 15:30.

Plats:

Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, T-bana Skanstull.

Deltagaravgift:

1 985 kr (exkl. moms). I priset ingår lunch samt fika.

Arrangörer:
SecurityUser.comSNOS - Säkerhet för Näringsliv och Samhälle
Sponsorer:
Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng