AI, IoT og andre trends, som kan bidrage til større tryghed i samfundet


Det er en god tid at besøge messer, skriver chefredaktør Lennart Alexandrie i artiklen i Security User.
Sikringsindustrien er inde i en meget interessant periode, hvor en stadigt mere pålidelig og sofistikeret teknik virkelig kan bidrage til at forebygge og bekæmpe kriminalitet. Desværre bruges teknikken alt for lidt. Hvis dagens videoanalyseudstyrede kameraovervågning blev udnyttet bedre, ville det skattefinansierede retsvæsens effektivitet kunne forbedres væsentligt. Politiet ville lettere kunne pågribe gerningsmændene, og domstolenes mulighed for at dømme de skyldige ville blive meget bedre, da billedbeviser jo får en stadig større betydning i takt med, at lysten til at stå frem og vidne er faldende. Løsningen på tryghedsproblemer er ikke altid flere betjente, men et mere effektivt retsvæsen, hvor teknikken kan gøre en stor forskel. Vagter, som aflaster politiet fra enklere arbejdsopgaver er en anden resurse, som samfundet burde se nærmere på for omkostningseffektivt at kunne øge trygheden.

Værditilførende tjenester
Hvad angår sikkerhedsleverandørernes markedssituation er også den under forandring. Sikkerhedssystemer er i forbindelse med investeringer tidligere blevet betragtet som en omkostning sidst i værdikæden og er dermed blevet lavt prioriteret i begrænsede budgetter. Men netværkskameraer og IP-baserede ADK-systemer muliggør nu værditilførende tjenester til slutbrugerne, øget produktivitet og reducerede driftsomkostninger. Disse fordele vil flytte sikkerheden længere frem i værdikæden og medføre øget efterspørgsel.

IT-kompetencerne er vigtige
Med denne udvikling, som mere og mere bygger på kombinerede løsninger, vil systemintegratorer blive mere IT-orienterede, og kravene til distributørernes tekniske færdigheder vil blive større. IT-kompetencerne er vigtige for at servicere alle segmenter – detailhandel, transport, sundhedssektor og industri – da det er en betingelse for, at sikkerhedsbranchen skal kunne levere smarte IoT-løsninger. Viden er som sagt vigtig. På Security User Expo vil de besøgende få et indblik i, hvad den moderne teknik kan afstedkomme for erhvervsliv, myndigheder og for samfundet generelt. Migrationen fra analog til digital teknik i sikkerhedssystemer er gennemført, og udviklingen mod nye, mere bekvemme og mere omkostningseffektive sikkerhedsløsninger er kommet godt op i tempo.

”Deep learning” en revolution
Det, som stadig venter på at revolutionere sikkerhedsmarkedet og dermed også kriminalitetsbekæmpelsen, er den stadig mere sofistikerede videoanalyse. Udviklingen mod kunstig intelligens (AI) generelt – og mod ”Deep learning” i særdeleshed – vil få en enorm betydning i relation til proaktive sikkerhedssystemer, ikke mindst i kamerasystemer.

Adgangskontrol som tjeneste
Med IP-ficeringen er der også startet en anden revolution, da fysisk adgangskontrol er på vej til at blive integreret med logisk sikkerhed. Adgangskontrol i kombination med identitetshåndtering bliver stadig mere efterspurgt. Og adgangskontrol som skytjeneste er endnu kun i sin vorden. Der sker ganske enkelt utrolig meget interessant lige nu. Cybersikkerhed Samtidig er der en stor udfordring – nemlig cybersikkerheden i de stadig mere opkoblede sikkerhedssystemer. Hvordan sikrer vi produkterne og netværkene mod hackerangreb? Der er således meget at se på og høre om i den kommende tid. De, der har mulighed for at besøge Security User Expo i Bella Center den 27.-28. september, har meget at se frem til. Messen giver et særdeles retvisende billede, af hvor sikkerhedsteknikken befinder sig i dag.

Gratis mini-konference
Med et gratis mini-konferenceprogram, som behandler videoanalyse og cybersikkerhed i sikkerhedssystemer, kan de besøgende på messen tage del i, hvordan sikkerhedsindustriens eksperter ser på udviklingen. Dertil skal lægges det indledende programpunkt om terrortruslen, samt det sidste programpunkt, som handler om Internet of Things og sikkerhed.

Gratis adgangsbillet
Security User Expo i Danmark er den perfekte kick off-event for sikkerhedspros, hvad enten man tilhører leverandørleddet eller repræsenterer slutkunder og brugere. Skriv derfor den 27.-28. september ind i din kalender, og registrer dit besøg på www.securityuserexpo. com så du kan udskrive din gratis adgangsbillet til arrangementet, slutter chefredaktør Lennart Alexandrie. 
Avisen Security User kan læses digitalt her.