Intelligent router med beskyttelsesfunktion


Hvis det først brænder i en bygning er der ingen tid at spilde. De rigtige døre skal låses op respektive spærres, de ansvarlige skal informeres om uheldet, og det skal ske så hurtigt som muligt. Det gælder ved brand så vel som ved alle andre uheld – fra amokalarm til paniknødkald.

Hvis der er en amokbeskyttelse i bygningen, kan WaveNet Routeren for eksempel spærre bestemte døre – og det er også muligt at spærre enkelte døre med specielle amok-melde-transpondere eller –kort. Hvis der udløses en brandalarm eller et plejenødkald (for eksempel på et plejehjem), åbner routeren automatisk de rigtige døre, således at vejene for flugt hhv. omsorgspersonale er åbne.  

Ud over den hurtige reaktion på brand, amoksituationer eller andre nødstilfælde er routeren også i stand til at udløse alarm ved alle tænkelige uregelmæssigheder i bygningen: for eksempel overskridelse af bestemte temperaturer, vand, der trænger ind i bygningen, eller hvis niveauet i en tank kommer under eller over den fastsatte højde – alt efter, hvad der kræves på stedet. Og hele tiden kan den samtidige automatiske frie adgang og åbning af bestemte døre tilknyttes alarmmeldingen. På denne måde hjælper SimonsVoss WaveNet Routeren med til at træffe den rigtige beslutning i fare- eller uheldstilfælde – hurtigt.