Assa bliver til Assa Abloy


Urban Doverholt, adm. dir. for Assa AB

– Dette er en naturlig fortsættelse af den proces, som startede for 23 år siden, dengang svenske Assa og finske Abloy fusionerede, siger Urban Doverholt, adm. dir. for Assa AB.

Navneændringen indebærer ingen forandringer i selskabsstrukturen for hverken Assa eller Assa OEM.

Ifølge både Urban Doverholt og Andreas Frisk, adm. dir. for Assa OEM, ligger begge selskabers visioner, mål og strategier faste uanset navneskiftet.