22-06-2017

Sønderborg Brands nye fælles vagtcentral i drift på ny sikkerhedsplatform

Sønderborg Brand og Redning har ansvaret for både den forebyggende og operative indsats herunder også kommunens risikostyring og forsikringsafdeling, samt centralvagten og den udførende del af parkeringskontrol syd.

Sønderborg Brand og Redning har ansvaret for både den forebyggende og operative indsats herunder også kommunens risikostyring og forsikringsafdeling, samt centralvagten og den udførende del af parkeringskontrol syd.

Sønderborg Brand og Redning har valgt at bygge egen vagtcentral efter i mange år at have haft opgaven lagt ud til et naboberedskab. Den nye fælles vagtcentral er opbygget omkring Innovative Security Manager (ISM) som ny platform for modtagelse af såvel brand- og tyverialarmer samt nødkald og efterfølgende disponering af personel og køretøjer. ISM er udviklet af den danske virksomhed Innovative.

Sønderborg Brand og Redning har ansvaret for både den forebyggende og operative indsats herunder også kommunens risikostyring og forsikringsafdeling, samt centralvagten og den udførende del af parkeringskontrol syd.

Vagtcentralen beskrives lokalt som Danmarks smukkest beliggende på havnen i Sønderborg, kun 1,5 meter fra vandet og med udsigt til såvel Sønderborg Slot som Kong Christian den X's Bro. Der var idriftsættelse d. 5. april, og opstarten med modtagelse af egne alarmer forløb uden problemer.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen