03-08-2020

Sikkerhedsteknologi kan gøre sundhedsvæsenet mere effektivt

Kameraerne er blevet et vigtigt værktøj til både at forbedre patientpleje og muliggøre effektive og sikre processer.

Under den nuværende pandemi er presset på sundhedssektoren enormt i mange dele af verden. Situationen fremtvinger nye kreative løsninger for at maksimere effektivitet og sikkerhed for patienter, personale og besøgende. Ifølge Markus Lai, Regional Manager Sales Engineering & Training hos Axis, ser sundhedssektoren i stigende grad på de muligheder, som teknologien giver med lyd og billeder.

Traditionelt har sundhedsvæsenet hovedsageligt brugt billeder til medicinske diagnostiske formål, for eksempel i computertomografi og ultralydsudstyr eller til at sørge for overvågning for at opretholde fysisk sikkerhed. I dag har teknologi, der kan sende og modtage billeder og lyde, langt flere anvendelser. Kameraerne er blevet et vigtigt værktøj til både at forbedre patientpleje og muliggøre effektive og sikre processer. Flere og flere ser, at kameraerne kan udføre vigtige funktioner på hospitaler, klinikker eller plejehjem.

Beskyttelse mod smitte
- Et eksempel er, hvordan sundhedspersonale ved hjælp af teknologi kan forbedre kommunikation og samarbejder i såkaldte covid-19-rum og covid-19-afdelinger. Med teknologi, der tilbyder tovejskommunikation, visuelt og verbalt, kan situationer håndteres hurtigere og samtidig opretholde høj patientsikkerhed, siger Markus Lai han og understreger samtidig medarbejdernes sikkerhed.

- Teknologien bidrager også til reduceret risiko for smitte for personalet. I tilfælde, hvor patienten trykker på en hjælp- eller alarmknap, kan personalet "ringe" til patienten for at sikre, at alarmen ikke blev udløst ved en fejl, før man tager alt sit værneudstyr på.

Tovejs kommunikation
Markus Lai mener, at teknologien også bidrager til, at det er det "rigtige" personale, der kommer ind i lokalet, hvis der sker noget. Da teknologien tilbyder tovejskommunikation, kan patienten kommunikere mundtligt med personalet, hvilket giver øget sikkerhed, mens personalet får vigtig information om patientens status.

Der er ingen tvivl om, at netværkskameraer med tovejs lydkommunikation kan gøre meget mere godt i sundhedsvæsenet end blot at være en del af den fysiske sikkerhed. Markus Lai ser et voksende og udvidet behov.

- Den øgede mængde beslutningsbaseret information, som sundhedsmedarbejdere modtager via kameraet, giver en visuel oversigt, som vi mener kan reducere stress, give mere effektive arbejdsrutiner og muliggøre hurtigere kommunikation til de rigtige mennesker, siger han og giver et eksempel.

- Ekspertise og vejledning kan gives bruges fra et centralt sted og nå ud til en lang række afdelinger og stuer, uden at nogen behøver at bevæge sig.

Bedre plejeoplevelse
Markus Lai mener også, at teknologien kan bidrage til en betydeligt forbedret patientservice.

- For patienten er det vores håb, at teknologien vil bidrage til en generelt bedre patientoplevelse ved at muliggøre en direkte og personlig kommunikationskanal og en valgfri konstant overvågning, som for eksempel betyder, at natkontrol kan udføres uden at vække patienten, hævder han.

Markus Lai konstaterer, at brugen af netværksbaseret sikkerhedsteknologi på hospitaler øges. Og det handler ikke kun om kameraer. Han siger, at hospitaler, der allerede har set alsidigheden i netværksbaseret videoovervågning, leder teknologiovergangen ved at kombinere kameraer med adgangskontrol og lydsystemer i deres it-netværk.

Sundhedsvæsenet er på udkig efter tekniske løsninger
Der er meget, der taler for, at vi i fremtiden vil have hospitaler, som bruger netværkskameraer til kontinuerligt at indsamle data til at evaluere risici, generere automatiske alarmer, strømline processer og sigte mod at analysere store mængder data med optimal, kirurgisk præcision. Markus Lai ønsker dog ikke at spekulere i fremtidige scenarier omkring dette. Han ønsker at forblive i nuet, hvor man kan konstatere, at sundhedssektorens nysgerrighed omkring teknologimulighederne er større end nogensindeLeverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk